SWP

   USA
 2021-11-27 „Pamięć i tożsamość”

21 listopada w sali Związku Klubów Polskich odbyło się patriotyczne spotkanie pod nazwą „Pamięć i tożsamość”. Spotkanie przygotowali członkowie teatru „Rzepicha”, poeci ze Związku Literatów Polskich im. JP II , oraz chór im. Fryderyka Chopina.

W I części programu odbył się apel poległych, poprowadził go Krzysztof Wasik z Tadeuszem Kantorem, członkowie teatru odśpiewali hymn narodowy. Został odczytany apel do Narodu, modlitwy za Ojczyznę: ks. Jerzego Popiełuszki, Świętego Jana Pawła II, Ks. Piotra Skargi JS.

Poeci i członkowie teatru „Rzepicha” w osobach: Maria M. Purymska, Ewa Belicki, Beata Korzeniak, Grażyna Jachymiak, Alina Szymczyk, Krzysztof Wąsik czytali wiersze własne oraz nadesłane z Polski: Janiny Malickiej, Ewy Walkiewicz – Michałowskiej, Roberta Wołczyńskiego. Prowadząca spotkanie Prezes ZLP im. JP II odczytała Poemat „Pro fide et libertate" śp. Władysława Janusza Obary.

Grażyna Jachymiak odczytała rys historyczny, przyczyny do odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 letni niewoli.

W programie poeci czytali wiersze patriotyczne, członkowie teatru z kapelą śpiewali pieśni patriotyczne, miedzy innymi; Podróż na Sybir, Nigdy z królami, pieśni Piłsudczyków; (Pierwsza Brygada, Maszerują strzelcy, W krwawym polu, Jedzie, jedzie na kasztance), Modlitwa, Czarna Madonna, Tam na błoniu, Bywaj dziewczę zdrowe. Pieśni śpiewali: Maria Czerwonka, Jola Kulikowska, Lucja Strejkowska, Janina Gejsler, Jadwiga Szparkowska, Danuta Witek, Ryszard Szymański, Tadeusz Kantor, Krzysztof Wasik, Władysław Wytrwał, Robert Chmura. Do śpiewu przygrywała kapela w składzie; Józef Kramarczyk, Andrzej Krawczyk, Zdzisław Kłosowski, Igor Halianty.

W II części programu wystąpił znany w Chicago chór im. Fryderyka Chopina z pieśniami patriotycznymi, akompaniowała Jadwiga Koszałko. Wszystkim występującym pięknie dziękuje za wspaniała postawę, licznie przybyłym na spotkanie, Panu Janowi Kopciowi honorowemu Prezesowi ZKP za obecność . Pozostawiam Państwa z modlitwa za Ojczyznę.


Alina Szymczyk,
foto Ryszard Siek.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033181 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów