SWP

   Litwa

 2021-12-02 Uczniowie z Solecznik wyruszyli śladami Barbary Radziwiłłówny

W listopadzie 1547 roku Barbara Radziwiłłówna w towarzystwie matki i rodzonego brata wyjechała z Wilna do Dubinek, gdyż małżonek Zygmunt August obawiał się o bezpieczeństwo ukochanej po furii, w którą wpadli jego rodzice i szlachta na wieść o potajemnym ślubie Jagiellona z przedstawicielką słynnego rodu Radziwiłłów. 474 lata później, 27 listopada br., my, uczniowie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, podążyliśmy tym samym szlakiem, by poznać przyczyny i skutki owego wydarzenia historycznego, a także zgłębić swoją wiedzę na temat Radziwiłłów.

Po wejściu na wzgórze zamkowe udaliśmy się do pawilonu, w którym są przechowywane pozostałości po dawnym pałacu. Poprzez inscenizację poznaliśmy życiorysy Radziwiłłów – Jerzego, Mikołaja Rudego i Mikołaja Czarnego, a także Barbary Radziwiłłówny. Odwiedziliśmy też miejsce pochówku członków wspomnianego rodu i oglądając zdjęcia próbowaliśmy wyobrazić uroczysty pogrzeb z 2009 roku.

Na obrazie pędzla Jana Matejki dostrzegliśmy kometę, która symbolizuje nieszczęście, więc będąc tak blisko Malat, w których pobliżu działa Obserwatorium Astronomiczne, postanowiliśmy odwiedzić również tę instytucję. Poza tym tydzień wcześniej obchodziliśmy dzień patrona naszego gimnazjum, którego jedną z dziedzin pracy była właśnie astronomia.

Wyprawę przypieczętowaliśmy lepieniem bałwanów i bitwą na śnieżki, ciesząc się z obfitości śniegu i własnej wytrwałości, gdyż ani trudne warunki atmosferyczne, ani zmęczenie po trudach tygodnia pracy nie przeszkodziły nam w wyprawie po wiedzę, przygody i wspomnienia, za której organizację dziękujemy paniom Beacie Zarumnej i Łucji Dudojć ze stowarzyszenia „Europos inovacijos”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.


Gabriela Mockutė


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: L24.ltNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12779952 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów