SWP

   Polska
 2021-12-04 „WSZYSCY POLACY JEDNA RODZINA”

Rozpoczął się projekt skierowany do dzieci polonijnych „Wszyscy Polacy jedna rodzina” - projekt współpracy szkół polonijnych i polskich, pod patronatem Biura Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Jego głównym założeniem jest pokazanie dzieciom piękna i bogactwa tradycji polskich świąt. Projekt jest przeznaczony dla uczniów pochodzenia polskiego z młodszych klas szkół podstawowych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt jest podzielony na cztery etapy, które pozwolą na lepsze zapoznanie z tradycjami polskimi oraz pokażą dzieciom jedność narodu polskiego niezależnie od miejsca zamieszkania.

OPIS PROJEKTU - TUTAJ


PAIPOLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033270 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów