SWP

   USA
 2021-12-05 Barbórka Związku Ślązaków w Chicago

Około 200 gości zgromadzonych w sali bankietowej Lone Tree Manor w Chicago wspólnie z górnikami w paradnych mundurach galowych i w towarzystwie pięknych Pań o imieniu Barbara świętowało to tradycyjne święto górnicze.

Impreza została zorganizowana już po raz 29 przez Związek Ślązaków w Chicago. Uroczystego otwarcia dokonali prezesi Związku Piotr Brzek i Andrzej Matejczyk.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnów głos zabrała Vice Konsul RP w Chicago pani Agata Grochowska, która przywitała wszystkich gości nawiązując w krótkiej przemowie do święta górniczego i tradycji, które są tak ważne w budowaniu więzi wśród Polonii chicagowskiej. Konsul wręczała górnikom tradycyjne kwaterki, zaś prezes ZS obdarował obecne na sali Barbary kwiatami i szampanem.

Kilka słów oraz modlitwę wygłosił kapelan Związku Ślązaków w Chicago ks. Waldemar Stawiarski, proboszcz parafii pw. Świętego Cyryla i Metodego w Lemont.

Po smacznym obiedzie wszyscy uczestnicy bawili się przy muzyce Marcus Band. Odbyła się również loteria fantowa z cennymi nagrodami. W imieniu Związku Ślązaków w Chicago serdecznie dziękujemy wszystkim dostojnym gościom za obecność, wszystkim sponsorom oraz członkom ZS za pomoc i zorganizowanie uroczystości Barbórkowej, mówiąc po śląsku “Piyknie” dziękujemy i zapraszamy za rok na jubileuszową XXX Barbórkę.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Tygodnik ProgramKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033525 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów