SWP

   Niemcy

 2021-12-20 Profesor Sienkiewicz kuratorem Pawilonu Polskiego na NordArt 2022

Organizatorzy i gospodarze, największej w Europie prezentacji światowej sztuki współczesnej NordArt (Büdelsdorf/Niemcy), od ponad dwudziestu – oprócz wystawy ogólnej, dedykują sztuce poszczególnych krajów – pawilon narodowy. Po prezentacjach dorobku współczesnych artystów plastyków w pawilonach: Chin, Mongolii, Czech a w 2021 roku w pawilonie Ukrainy, w 2022 roku NordArt dedykuje narodowy pawilon sztuce polskiej.

Na kuratora Pawilonu Polskiego NordArt 2022, które odbędzie się w terminie od 4 czerwca do 10 października 2022 roku, został powołany prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK i członek rady Krajowej SWP, którego ideą jest zaprezentowanie po raz pierwszy w dziejach powojennej sztuki polskiej - dorobku najwybitniejszych twórców w zakresie plastyki, tworzących zarówno w powojennej Polsce jak dzieł artystów tworzących na emigracji, których prace przez pół wieku świadomie wyparte były z dziejów polskiej kultury przez władze PRL-u.

W Pawilonie Polskim pod hasłem OHNE GRENZEN, zostanie pokazany reprezentatywny obraz współczesnej sztuki polskiej, powstałej w Polsce i poza Polską – od połowy XX wieku po trzecie dziesięciolecie XXI wieku. Wystawione zostaną dzieła najwybitniejszych artystów polskich o światowej renomie - tak starszego jak i najmłodszego pokolenia.

NordArt – Północnoniemieckie okno na świat sztuki

Niektórzy ludzie mogą uznać północne Niemcy za ponure, ale ich piękno jest niezaprzeczalne. Niewiele przestrzeni wystawienniczych tak wymownie oddaje swój niepowtarzalny klimat, jak Carlshütte, dawna odlewnia żelaza prowadzona przez pierwszą firmę produkcyjną w księstwach Szlezwiku i Holsztynu. Otwarty w 1827 r. i zamknięty w 1997 r. obiekt w mieście Büdelsdorf jest imponującym zabytkiem przemysłowym. Ze swoimi historycznymi budynkami, kolosalnymi halami odlewni, rozległym parkiem ze starymi drzewami i kawiarnią wystawową, Kunstwerk Carlshütte rozwinął się przez lata w wyjątkowe miejsce wystaw, koncertów, odczytów, przedstawień teatralnych i pokazów filmowych.

Od 1999 roku NordArt stała się jedną z największych wystaw sztuki współczesnej w Europie, która odbywa się corocznie w miesiącach letnich. NordArt jest samodzielnym dziełem sztuki i jest projektowany jako taki każdego roku. Ponad 200 międzynarodowych artystów wybranych przez jury prezentuje kompleksową panoramę sztuki współczesnej. Każda pojedyncza praca nie tylko mówi sama za siebie, ale także tworzy nowe perspektywy w zestawieniu z wyjątkowym tłem oferowanym przez Carlshütte i sąsiadujący z nim zabytkowy park rzeźb.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543241 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów