SWP

   Tanzania
 2022-01-04 Cmentarz Uchodźców Polskich w Kidugali

Zakończyła się renowacja polskiej nekropolii znajdującej się w Kidugali w Tanzanii. Prace konserwacyjno-renowacyjne zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na odremontowanym Cmentarzu Uchodźców Polskich znajdują się groby Polaków deportowanych po wybuchu II wojny światowej w głąb ZSRS, którym – na skutek układu Sikorski-Majski – udało się opuścić miejsce zesłania i którzy trafili do utworzonego w 1942 roku obozu w Kidugali w ówczesnej Tanganice.

Polscy uchodźcy w Afryce Wschodniej i Południowej

W 1942 r. do Afryki Wschodniej i Południowej przybyły pierwsze transporty z polskimi uchodźcami. Łącznie, w latach 1942-1952 na terenach obecnych: Tanzanii, Ugandy, Kenii, Zambii, Zimbabwe i RPA, mieszkało ok. 20 000 Polaków w około 20 osiedlach, z których największymi były: Tengeru w Tanzanii (ówczesna Tanganika) oraz Masindi i Koja w Ugandzie.

Polskie Osiedle Kidugala

Osiedle Kidugala było jednym z siedmiu polskich ośrodków na terenie dzisiejszej Tanzanii. W grudniu 1944 r. mieszkało w nim prawie 800 polskich obywateli, zaś w 1945 r. liczba ta wzrosła do 900 osób. Domki uchodźców były zbudowane z cegły, a ich dachy pokryto strzechą. Funkcjonowała szkoła powszechna i gimnazjum z internatem dla dzieci przyjeżdżających z innych polskich placówek. Na terenie osiedla zbudowano szpital. Powstały różnorakie zakłady pracy: szwalnia, hafciarnia, pracownia lalek, wytwórnia swetrów, stolarnia, kuźnia, zakład rolny, salon fryzjerski. Funkcjonował Dom Polski, mogący pomieścić ok. 400 mieszkańców. Działało prężnie harcerstwo. Życie religijne ogniskowało się wokół kościoła misyjnego oddanego do dyspozycji Polaków, w którym w głównym ołtarzu zawieszono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033538 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów