SWP

   Peru

 2022-01-07 DOM POLSKI W LIMIE OTWIERA NOWY ROK

05 stycznia członkowie zarządu Domu Polskiego w Limie otrzymali zaproszenie od pani Ambasador RP, pani prof. Antoniny Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Podsumowano działania pomiędzy polską placówką dyplomatyczną a polonijnym Stowarzyszeniem, omówiono plany na 2022 rok a zarówno Pani Ambasador jak i Prezes Domu Polskiego Pani Danuta Madej, wyraziły nadzieję na dalszą - tak znakomicie układającą się - współpracę.

Pani Ambasador podarowała wszystkim członkom Zarządu kalendarze z polskimi motywami.

Wszyscy zgromadzeni świetnie się bawili, wznosząc toast za zdrowie i udaną współpracę, w bezpiecznej, miłej atmosferze, z wyśmienitym jedzeniem i rozmowami.


Stowarzyszenie Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Peru „DOM POLSKI” istnieje od 1 czerwca 1983 roku, kiedy to idea stworzenia organizacji polonijnej wcześniej rozważana przez Jerzego Zakrzewskiego, Juana Kędzierskiego i Jana Zakrzewskiego została zaprezentowana grupie 13 małżeństw polsko-peruwiańskich zaproszonych ze swoimi dziećmi z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka do Hotelu Polonia, który był własnością Jerzego Zakrzewskiego.

Tego dnia została przedstawiona propozycja utworzenia zgrupowania autonomicznego o charakterze apolitycznym, bez barier religijnych, socjalnych ani rasowych i nienastawionego na zysk, które zrzeszałoby wszystkich Polaków oraz osób pochodzenia polskiego wraz z współmałżonkami i ich dziećmi mieszkających na stałe w Peru. Propozycja ta została zaakceptowana jednomyślnie i od razu powołany został Komitet Organizacyjny złożony z następujących osób: Jerzy Zakrzewski, Juan Kędzierski, Jan Zakrzewski, Krystyna Suchodolska de Hurtado, Luisa Rojas de Piotraszewski, Maria Kralewska de Canchaya, Marlene Valdivia de Rdułtowski y Edwin López w celu opracowania statutu zgrupowania, rozpropagowania wśród Polonii tego przedsięwzięcia i przygotowania pierwszego zebrania walnego, na którym miał być zatwierdzony opracowany statut i wybrany pierwszy Zarząd Tymczasowy.

Komitet Organizacyjny pracował z wielkim entuzjazmem i w półtora miesiąca statut był gotowy oraz propozycje logotypu i nazwy zgrupowania. Dnia 16 lipca 1983 roku w Hotelu Polonia odbyło się pierwsze Walne zebranie polonijne, na którym został przedyskutowany i zatwierdzony Statut organizacji, wybrana i zatwierdzona obecna nazwa organizacji i jej logotyp oraz wybrany Zarząd Tymczasowy, którego celem była rejestracja Stowarzyszenia w Urzędzie Rejestrowym i propagowanie działalności nowej instytucji polonijnej. Kiedy ten cel został zrealizowany zwołane następne Walne Zebranie w dniu 17 lutego 1984 roku, na którym wybrano pierwszy Zarząd Stowarzyszenia.

Następne Zarządy w dwuletnich kadencjach pracowały z wielkim poświęceniem, aby powiększać udział Polonii w Stowarzyszeniu, motywując nawiązywanie przyjacielskich stosunków między członkami kultywując polskie tradycje i kulturę oraz utrzymując prestiż Polonii w społeczeństwie peruwiańskim. Po kilku latach Stowarzyszenie uzyskało ważne wsparcie w działalności polonijnej ze strony Ambasady RP oraz polskich księży w Limie. Te dwa filary mają do dziś istotny udział w życiu instytucjonalnym Stowarzyszenia.

W ciągu blisko 40 lat istnienia Stowarzyszenie zorganizowało niepoliczalną ilość imprez polonijnych począwszy od obchodów świąt narodowych jak 3Maj i 11 listopad, świąt religijnych jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, ważne rocznice w historii Polski, rocznice słynnych przedstawicieli kultury polskiej, tradycje jak Ostatki, Andrzejki i Mikołajki, Dzień Dziecka, konkursy kulinarne “Polskie Jadło”, kursy języka polskiego, projekcje polskich filmów, spotkania z interesującymi Polakami aż po wyjazdy rekreacyjne w plener w celu relaksu i zacieśnienia więzi przyjacielskich między członkami.

Na 10 rocznicę Stowarzyszenia DOM POLSKI została utworzona grupa folklorystyczna z dzieci i młodzieży polonijnej i dzięki wytrwałej pracy pani Krystyny Ciapciak de Vergara, która przygotowała choreografię i nauczyła tańca krakowiak grupę dzieci i tańca polonez grupę młodzieżową. Te dwie grupy nie tylko tańczyły na spotkaniach polonijnych, ale również były zapraszane na prezentacje w szkołach oraz różnych instytucji socjalnych i nawet w programach telewizyjnych.

DOM POLSKI razem z Kołem Muzycznym Fryderyka Chopina organizował koncerty szopenowskie dla Polonii peruwiańskiej. Należy wyszczególnić wkład pracy pani Krystyny Ciapciak de Vergara, która w latach 1986 -1992 promowała kulturę polską w społeczeństwie peruwiańskim prowadząc półgodzinny program radiowy p.t. Historia i Muzyka Polska w prestiżowej stacji radiowej Stereo Lima 100.

Stowarzyszenie Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Peru DOM POLSKI skonsolidowało się, jako instytucja reprezentująca społeczność polonijną w Peru. Organizowane były również imprezy z podobnymi organizacjami społeczności węgierskiej i chorwackiej w Limie.

Stowarzyszenie zostało zaproszone i brało udział w założeniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej oraz na Zjeździe Polonii Świata.

Warto zaznaczyć, że dzięki wielkiemu wysiłkowi i poświęceniu wszystkich Zarządów Stowarzyszenia, które pracowały i pracują ad honorem, aby kontynuować i umacniać DOM POLSKI w Peru mogły sobie zjednać całą Polonię peruwiańską, stając się jedną z nielicznych na świecie instytucji, która połączyła społeczność polską i pochodzenia polskiego z całego kraju w jedną organizację polonijną.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Dom Polski - Asociación de Familias Peruano-Polacas en el PerúNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12771543 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów