SWP

   Polska
 2022-01-13 Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski

56 lat temu w roku 1966 W Rzymie zainaugurowano obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Rzym jako stolica chrześcijaństwa stał się szczególnym miejscem obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Wewnętrzne, rzymskie obchody milenijne rozpoczęły się w dzień św. Sylwestra (31 grudnia) 1965 r. w kościele polskim św. Stanisława uroczystą Mszą św., odprawioną przez abpa wrocławskiego ks. Bolesława Kominka. Zaś sama inaugur cja Roku Milenijnego miała miejsce 13 stycznia 1966 r. w audytorium Pałacu im. Piusa XII (Palazzo Pio), w pobliżu Bazyliki św. Piotra na Watykanie.

W uroczystej akademii uczestniczył papież Paweł VI, kardynałowie, biskupi, korpus dyplomatyczny, delegacja rządu włoskiego, ponad dwa tysiące Polaków - przedstawicieli najważniejszych partii politycznych i stowarzyszeń działających na wychodźstwie oraz kilku biskupów z Polski, którzy jeszcze nie powrócili do kraju z zakończonego Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965 r.). Zabrakło jednak oficjalnej delegacji z Polski z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu. W jego imieniu przemawiał bp Władysław Rubin, który po śmierci abpa J. Gawliny w 1964 r. został delegatem prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji.

Główną częścią akademii był referat wygłoszony – na prośbę kard. Wyszyńskiego - przez prof. Oskara Haleckiego, wybitnego mediewistę, znawcę dziejów Polski, od 1939 r. przebywającego na emigracji w USA. Profesor Halecki, nestor polskich historyków, człowiek głębokiej wiary, działacz katolicki w II Rzeczypospolitej, a później na emigracji był rzecznikiem roli Polski jako „przedmurza chrześcijaństwa”.

W swoim wykładzie pt. „Tysiąclecie Polski katolickiej” przedstawił chrześcijańską wizję historii Polski, podkreślając także działalność Bożej Opatrzności nad naszym krajem, a na końcu wezwał do nadziei i ufności w Bogurodzicę, Królową Polski. Po jego wystąpieniu Ojciec Święty Paweł VI udzielił błogosławieństwa obecnym w sali i całemu Narodowi Polskiemu mówiąc: „Oby ziściły się życzenia, którym tu dano wyraz. Niech to błogosławieństwo nasze idzie w wielkie dzieje tego narodu chrześcijańskiego, niech zstąpi na głowę Polaków kardynała Wyszyńskiego, którego uważamy za obecnego duchowo pośród nas”.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033565 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów