SWP

   Polska 2022-03-30     SERWIS SPECJALNY PAI Karta Polaka w przypadku uchodźców

Osobom, które czują się Polakami, choć mieszkają poza granicami kraju, po spełnieniu formalności, przyznaje się Kartę Polaka. Dokument ten świadczy o przynależności do Narodu Polskiego. - wyjaśnia Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. Przepisy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy przewidują, że posiadacze Karty Polaka są objęci wszystkimi przywilejami niezależnie od tego, czy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, czy też opuścili Ukrainę na przejściach z innymi sąsiadującymi krajami, a następnie przyjechali do Polski.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 • otrzymania bezpłatnej rocznej wizy krajowej,
 • osiedlenia się w Polsce (karta stałego pobytu), a po roku otrzymania obywatelstwa polskiego,
 • uczęszczania do polskich szkół i uczelni na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz korzystania z ułatwień w uzyskiwaniu stypendiów,
 • podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich zasadach jak obywatele polscy,
 • korzystania z ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,
 • korzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
 • korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.

Kartę Polaka możesz otrzymać, jeśli:

 1. wykażesz swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawisz zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej (obwieszczenie zostanie znowelizowane nie później niż 14.01.2020 r.) potwierdzające Twoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:
  Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 5. masz polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji [link do ustawy] pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Przepisy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy przewidują, że posiadacze Karty Polaka są objęci wszystkimi przywilejami niezależnie od tego, czy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, czy też opuścili Ukrainę na przejściach z innymi sąsiadującymi krajami, a następnie przyjechali do Polski.

Osoby, które w ostatnim czasie złożyły wnioski o przyznanie Karty Polaka w konsulatach na Ukrainie, ale nie zdążyły jej odebrać, mogą zgłosić do MSZ zainteresowanie odebraniem dokumentu w Polsce.

Punkt odbioru już wydanych Kart Polaka w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie zostanie otwarty 30 marca.

Aby odebrać Kartę Polaka niezbędne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie w urzędzie. Kontakt w tej sprawie - karta.polaka@msz.gov.pl lub tel. +48 22 523 94 41.

Obecnie trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów i rozszerzenia listy urzędów wojewódzkich, które będą wydawać lub przedłużać ważność Karty Polaka.  Obecnie jednak obywatele Ukrainy nie mogą składać wniosków o Kartę Polaka na terenie Polski.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543492 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów