SWP

   Polska 2022-05-06     SERWIS SPECJALNY PAI PROJEKT "POMOC POLAKOM Z UKRAINY"

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.


Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

Fundację Wolność i Demokracja

Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Z pomocy mogą skorzystać:

  • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
  • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:
tel.: +48 506 782 789
tel.: +48 519 023 817
tel.: +48 518 254 853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl


2. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych,
które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Punkty pomocowo-konsultacyjne istnieją w:

Warszawie

– punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja,
ul. Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa
tel.: +48 506 782 789,  +48 519 023 817,  +48 518 254 853,
e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

 – punkt zarządzany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie,
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
tel.: +48 518 259 148,
e-mail: ukraina@pol.org.pl

– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
tel.:  +48 539 537 550
e-mail: ukraina@swp.org.pl


Częstochowie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48608046929,
e-mail: bacirp@interia.pl,
Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa


Lublinie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 881676305,
e-mail:drom2009@o2.pl,
ul. Rynek 18, 20-111 Lublin


Łomży
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”+48 +48 507645900,
e-mail: lektor@gmail.com,
ul. Mikołaja Kopernika 9, 18-400 Łomża


Katowicach
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 501459655,
e-mail: alicebk@wp.eu,
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice


Krakowie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
+48 502514842,
e-mail: kd@swp.krakow.pl,
ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków


Poznaniu
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 508113512,
e-mail: poznan@swp.org.pl,
ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań


Rzeszowie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 502251935,
e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl,
ul. Rynek 19, 35-064 Rzeszów


Olsztynie
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48889426452,
e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl,
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn


Toruniu
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 723 299 500,
e-mail: torun@swp.org.pl,
ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń


Wrocławiu
– punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 509696253,
e-mail: violettaglowinska@interia.pl,
ul. Kuźnicza 11/13 p. 22, 50-138 Wrocław


Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:

  • przekazanie zapomóg finansowych(1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
  • organizację bezpłatnego kursu języka polskiegodla osób dorosłych
  • dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
  • dofinansowanie pomocy specjalistów:psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.
  • wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, pomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652745 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów