SWP

   Litwa 2022-05-13 Minister Jan Dziedziczak z wizytą w polskich szkołach w obwodzie trockim na Litwie

Jan Dziedziczak Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą odwiedził Szkołę Podstawową im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu – w związku z decyzją samorządu rejonu trockiego obie szkoły mają ulec reorganizacji. Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu ma zostać przyłączone go do litewskiego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie a Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach do Gimnazjum w Trokach.

Planowana reorganizacja szkół pociąga za sobą skutki w postaci pozbawienia szkół osobowości prawnej, która z kolei może spowodować niewspółmierną szkodę dla placówek, a także niemal nieodwracalne skutki. W praktyce oznacza to likwidację polskich szkół oraz nauczania w języku polskim w zakresie oczekiwanym przez rodziców posyłających dzieci do szkół polskich.

"Wszyscy jesteśmy zgodni, że szkoły powinny zachować dotychczasowy status, aby z powodzeniem kontynuować nauczanie polskich dzieci w języku polskim" - powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Mimo trudnych tematów rozmów, nie zabrakło też uczniowskich prezentacji artystycznych. Minister przekazał uczniom książki oraz zestawy piłek sportowych.

Na Litwie w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach z polskim językiem wykładowym naukę rozpoczęło 12 385 uczniów w 61 szkołach i kilkunastu filiach szkolnych (w porównaniu do 11 143 uczniów w roku szkolnym 2020/2021); naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 937 dzieci. Ponadto na Litwie działają polskie przedszkola, a poza Wileńszczyzną także 4 szkoły sobotnie języka polskiego, prowadzone przez poszczególne oddziały Związku Polaków na Litwie. W szkołach polskich pracuje 2034 nauczycieli.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12514232 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów