SWP

   Litwa


 2022-05-13 Dziękczynienie za 20-lecie Patrona Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz Fundacja Caritas Super Omnia EST zorganizowała w Domu Polskim w Wilnie uroczystości dziękczynienia za 20-lecie Patrona Harcerstwa Polskiego bł. Stefana Wincentego Ferlichowskiego. Przyjechały na nie delegacje harcerstwa z USA, Argentyny, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Ukrainy oraz oczywiście z Litwy. Polski rząd reprezentował Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Minister Dziedziczak w mediach społecznościowych stwierdził: "Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień, a w osobie Patrona, jego dokonaniach i myślach młodzi znajdują świadectwo istoty harcerstwa. Obecnie polskie harcerstwo działa na świecie w kilkunastu krajach, od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poprzez Argentynę i Kanadę do państw Europy Zachodniej, Ukrainy, #Łotwa i Litwy. Wszędzie tam postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego jest doskonale znana i naśladowana przez młodych, harcerskie zasady są tożsame z życiem Patrona organizacji o wspaniałych i godnych tradycjach wychowawczych."

W Domu Polskim w Wilnie otworzył okolicznościową wystawę pt. "Patron Harcerstwa Polskiego". Następnie, wspólnie z instruktorkami i instruktorami z całego świata Minister Jan Dziedziczak złożył kwiaty na Wileńskiej Rossie w Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w kaplicy Powstańców Styczniowych. "Niech historia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, będzie dla nas wszystkich przykładem wierności ideałom, służby Bogu, drugiemu człowiekowi i umiłowanej Ojczyźnie." - stwierdził przy tej okazji.

Wilno miasto miłosierdzia

W tym roku harcerze świętują 20. rocznicę ogłoszenia Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy. Organizowany jest zlot o charakterze międzynarodowym - planowane jest przybycie przedstawicieli Harcerstwa Polskiego z 14 krajów. - pt. „Wilno miasto miłosierdzia”

W programie, 14 maja o godzinie 17:30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Festiwal „Bóg jest Miłością”

Po festiwalu rozpocznie się koncert dziękczynny, na którym wystąpią gwiazdy sceny — Darek Maleo Malejonek, Kasia Malejonek, Marta Kosakowska Marika, Roman Bosski, Tomacki, Tomasz Drozdek T.Etno, Kazek Hojna, Ewelina Adamus, Jakub Kaleta, ale także harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie i inni. Ponadto w czasie wydarzenia zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności wyjątkowa wystawa o życiorysie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Harcerze zapraszają także na wspólną Mszę Świętą 15 maja o godz. 13:00 w kościele św. Rafała Archanioła w Wilnie.

Stefan Wincenty Frelichowski

Stefan Wincenty Frelichowski, zwany „Wickiem”, urodził się 22 stycznia 1913 w Chełmży. Żył tylko 32 lata, ale całym swoim sercem pełnił służbę Bogu, ludziom i ojczyźnie. Był księdzem, harcerzem i człowiekiem, który stracił życie pomagając innym.

W 1927 roku mając 14 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń). Za 4 miesiące złożył przyrzeczenie harcerskie, wkrótce został drużynowym. Tę funkcję pełnił przez około 4 lata. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W 1937 roku w wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie.

Frelichowski był człowiekiem dużego serca i głębokiej wiary, tym samym zostawił po sobie wizerunek wzorowego kapłana. Był przyjacielem młodzieży, działaczem misyjnym, organizatorem kościelnej prasy. Nie raz znany jako opiekun chorych. Nieustannie też pełnił swoją harcerską służbę będąc nie tylko kapelanem Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, ale też będąc redaktorem harcerskiego biuletynu „Zew Starszoharcerski”. Podczas wybuchu II wojny światowej uczestniczył w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy.

Wszystkie kolejne wydarzenia w życiu Frelichowskiego były mało optymistycznym wyzwaniem. Był kapłanem, podharcmistrzem, człowiekiem pełnym odwagi i otwartości na pomoc, więc cała jego przedwojenna działaność w harcerstwie i wpływ na młodsze pokolenie zostały powodem jego aresztu we wrześniu 1939 roku. Po dwóch dniach został wypuszczony, ale po miesiący został ponownie zatrzymany i osadzony w Forcie VII. Kolejne lata był przewożony z jednego obozu do drugiego. Mimo to, że duchowni należeli do najbardziej gnębionych grup, Stefan Wincenty nieustannie pełnił swoją posługę organizując modlitwy, spowiedzi, organizując potajemne msze.

„Dzięki wierze w Boga i harcerstwie, które go ukształtowało, dawał wszędzie świadectwo. Był podporą dla innych wszędzie, gdzie się znalazł. W tej parafii, gdzie posługiwał, czy potem w konkretnych obozach — wszędzie potrafił znaleźć dla siebie zadanie i pomagać innym. Nie narzekał, nie tracił na to energii, ale szukał przestrzeni do czynienia dobra” — pisał o Frelichowskim w swoich wspomnieniach kardynał Adam Kozłowiecki, więzień Oświęcimia i Dachau.

Na przełomie 1944/45 w obozie wybuchła epidemia tyfusu, a chorzy zostawali porzucani na swój własny los. Nie patrząc na śmiertelną chorobę oraz odrzucenie chorych, Ks. S. W. Frelichowski zaangażował się w pomoc chorym i zachęcił do tego innych obecnych kapłanów. Podczas udzielania pomocy współwięźniom sam zaraził się tyfusem, który połączył się z zapaleniem płuc i spowodował śmierć Frelichowskiego 23 lutego 1945 roku.

W trudnej sytuacji wielu mu mówiło, że warto oszczędzać siły, warto zachować zdrowie i życie, bo kiedy wróci do wolnej Polski, to ludzie będą potrzebowali posługi kapłańskiej. Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski odpowiadał na to bardzo prosto, zwyczajnie: „Ale ja jestem księdzem nie na jutro, nie na przyszłość, jestem księdzem dzisiaj”. To jest odpowiedź na to, jak szczęśliwie przeżyć swoje życie. Trzeba być tu i teraz dobrym człowiekiem, dobrym harcerzem, a jeśli w naszym sercu jest wiara, to trzeba być dobrym chrześcijaninem – mówił ks. bp Wiesław Śmigiel.

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został zaliczony w poczet błogosławionych oraz ogłoszony patronem polskich harcerzy.POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005711 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×