SWP

   Włochy 2022-05-14 41 ROCZNICA ZAMACHU NA JANA PAWŁA II

Pamięć i wdzięczność są jak skrzydła. Pamięć jest źródłem, z którego wciąż należy czerpać, a wdzięczność to gest miłości i odpowiedzialności. Polacy i Polonia żyjąca w Wiecznym Mieście nie może nie pamiętać. Poprzedzili nas tutaj wielcy Polacy i naszą powinnością jest pamięć o nich i świadectwo naszej przynależności do tej historii, do tych wydarzeń. Czy to chwalebna historia 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Andersa czy wydarzenia związane z pontyfikatem Papieża Polaka są wciąż dla nas okazją do świadectwa o naszej polskości, naszej wierze, naszych korzeniach.

Z inicjatywy Stowarzyszenia POLSKA W SERCU, 13 maja br., w 41 rocznicę zamachu na Jana Pawła II, kiedy to polała się męczeńska krew Piotra tamtych czasów, zgromadziliśmy się jak co roku, w miejscu, gdzie padły strzały, w momencie kiedy zatrzymał się cały świat, o godzinie 17.17.

Ceremonii przewodniczył Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Pan Janusz Kotański, modlitwę poprowadził ks. Prałat Sławomir Nosiorowski z Sekretariatu Stanu w Watykanie, Fundację Jana Pawła II w Watykanie reprezentowała Pani Anna Beata Kielech. Obecnością swoją zaszczycili: Pan Marek Sorgowicki - I Sekretarz i Kierownik Referatu ds. Politycznych i Administracyjnych Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, ks. ppor. rez. Sebastian Śledziona, ks. Tomasz Jarosz, polskie Siostry Zakonne.

Złożyliśmy kwiaty, była chwila refleksji, była muzyka w wykonaniu skrzypaczki Igi Gałczyńskiej z Polski oraz ks. Józefa Ślazyka, była modlitwa o pokój na Ukrainie i na świecie. Pamięć i wdzięczność, to wielkie i szlachetne cechy i jakże są nam potrzebne właśnie w tych trudnych czasach. Trzeba nam pamiętać skąd się wywodzimy i jacy naprawdę jesteśmy.

Dziękujemy wszystkim obecnym na Placu św. Piotra Polakom mieszkającym, pracującym czy studiującym w Wiecznym Mieście, oraz obecnym tutaj turystom z Polski.

Zostawiam was z przesłaniem św. Jana Pawła II dla wszystkich nas: “Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Jezus Chrystus na chrzcie świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. (Jan Paweł II, Kraków 10 czerwca 1979).


Aleksander Nowak
Prezes Stowarzyszenia POLSKA W SERCU


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: korespondencja dla PAIKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12514289 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów