SWP

   USA 2022-05-19 Matura u Mickiewicza

W Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza w Burbank egzamin maturalny tradycyjne odbył się w kwietniu.

W bieżącym roku do egzaminu dojrzałości w naszej szkole przystąpiło ośmioro maturzystów. Matura składała się z dwóch części: pisemnej, która odbyła się 19 kwietnia oraz ustnej, która miała miejsce tydzień później, 26 kwietnia 2022r. Egzamin maturalny zawierał zestaw zadań sprawdzających znajomość języka polskiego na poziomie językowym B1 - B2 i został dostosowany do wymogów egzaminu certyfikatowego.

Matura ustna składała się z trzech części. Na początku nasi maturzyści mieli okazję wykazać się umiejętnością przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej na wybrany temat. W drugiej części egzaminu ustnego uczniowie odpowiadali przed komisją maturalną na zadane pytanie z historii literatury z wybranymi zagadnieniami z historii Polski.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: dyrektor szkoły p. Anna Palasz, p. Sławomir Panek - wychowawca, p. Bożenka Swiatek oraz p. Agata Mścisz. Zmaganiom naszych licealistów przypatrywali się również nasi honorowi goście - ks. proboszcz Mariusz Nawalaniec oraz p. Jolanta Wisnicki, kierownik oddziału PSFCU w Bridgeview. Maturę ustną zamysł opis sceny przedstawionej na wylosowanej fotografii.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów. Z całego serca życzymy im, aby zdobytą w polskiej szkole wiedzę wykorzystali w przyszłości w dorosłym życiu, przy wyborze dalszej drogi osobistego rozwoju.


Tekst: Sławomir Panek
Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Burbank


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: korespondencja dla PAIKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652820 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów