SWP

   Polska 2022-05-22 Nieoficjalna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

22 maja 1995 roku, w dzień po kanonizacji Jana Sarkandra w Ołomuńcu, Papież Jan Paweł II odwiedził Skoczów w czasie swojej nieoficjalnej pielgrzymki do Polski. Wizyta była niezwykła, jak i samo zaproszenie skierowane przez lokalne władze kościelne i samorządowe, a nie państwowe (stąd nieoficjalna).

Pierwszą część skoczowskiego etapu pielgrzymki wypełniło ekumeniczne spotkanie ze wspólnotą ewangelicko-augsburską w kościele Świętej Trójcy.

Podczas tego spotkania Papież mówił: „(...) Śląsk Cieszyński jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko – augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzi się go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak wiele nas łączy – iż łączy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna”.

Następnie Papież udał się na wzgórze Kaplicówka, gdzie u stóp postawionego tu w 1985 r. 22-metrowego, metalowego krzyża przewodniczył uroczystej mszy świętej, która zgromadziła blisko 300 tys. wiernych.

Papieski ołtarz na Kaplicówce tworzyła wówczas wsparta na stalowych przęsłach, udekorowana płóciennymi draperiami i świeżymi kwiatami drewniana platforma, którą pokryto dwuspadowym dachem.
Centralny punkt ołtarza zajmował obraz przedstawiający kanonizowanego dzień wcześniej – Jana Sarkandra. W mszy uczestniczyli biskupi z Polski, Czech, Moraw i Słowacji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz, mimo nieoficjalnego charakteru pielgrzymki, ówcześni: prezydent – Lech Wałęsa i premier – Józef Oleksy.


PAI


Konstrukcję ołtarza wykorzystano później do budowy kaplicy w sołectwie Wiślica. Jan Paweł II poświęcił wmurowany w niej kamień węgielny. Natomiast biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił gotową już kaplicę w sierpniu 2004 r.

Z kolei w 2005 roku miejscowej Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię Jana Pawła II. Tę uroczystość upamiętnia tablica z napisem: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Kolejna tablica znajduje się na budynku Klubu Sportowego w miejscu powitania Papieża po przylocie z Ołomuńca.

Na Kaplicówce znajduje się granitowy postument, który ustawiony został w miejscu papieskiego ołtarza. Mieszkańcy posadzili dęby przypominające to wydarzenie.

Dla upamiętnienia wizyty Papieża Polaka w Skoczowie, każdego roku w maju, organizowany jest Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652475 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów