SWP

   Litwa 2022-05-24 Dzień Matki w Bujwidzach

Wraz z nadejściem wiosny, rozkwita miesiąc maj, który ma tak skromną i krótką nazwę, a tak przepełniony jest pięknem, miłością i nadzieją. To w maju przyroda codziennie daruje nowe pejzaże, coraz bardziej nasycone zielenią łąk i bielą kwitnących sadów. To w maju zasiewamy ziarno z nadzieją o obfite plony, to ten miesiąc jest poświęcony Najświętszej Maryi Panny. Właśnie w maju obchodzimy święto, przepełnione miłością do najbliższej i najdroższej nam osoby – Matki.

Bujwidze uczciły to święto Mszą św. w kościele parafialnym oraz świątecznym koncertem, w czasie którego wystąpił zespół taneczny z Mejszagoły pod kierownictwem Tatiany Moliejenė, miejscowy zespół wokalny „Bujwidzianka” oraz dzieci z miejscowego przedszkola pod kierownictwem Roberta Klimaszewskiego.

Wesołe i skoczne tańce przeplatane melodyjnymi piosenkami poświęconymi mamom, wprawiły zebranych w wiosenny nastrój i pomogły choć na chwilę zapomnieć o kłopotach dnia codziennego.

Imprezę swą obecnością zaszczycili dostojni goście: prezes ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski, zastępca mera rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko, proboszcz parafii Raimundas Macidulskas, radna Elwira Lepiłowa, starosta sąsiedniej gminy Bezdany Danuta Klimaszewska, dyrektor Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach Zenobia Mikielewicz, pomocnik starosty gminy Marian Naruniec.

Każdy z dostojnych gości zabrał głos, składając piękne życzenia matkom, a także wszystkim mieszkańcom gminy, dziękując za aktywny udział i pomoc w działalności społecznej i życząc zrealizowania najambitniejszych planów. Waldemar Tomaszewski przybliżył zebranym ostatnie prace i inicjatywy przeprowadzane przez ZPL i AWPL. W sposób szczegółowy opowiedział o batalii o zachowanie szkół polskich na Wileńszczyźnie oraz zaprosił 7 maja do Wilna na Paradę Polskości.

Przed rozpoczęciem koncertu Marian Naruniec – z upoważnienia i na prośbę starosty – złożył sprawozdanie z działalności pracowników gminy, informując o wykonanej i zaplanowanej na przyszłość pracy.

W latach 2019-2022 wykonane zostały prace związane z oświetleniem ulic we wsi Balińce i Majkuny, remontem i budową nowych dróg oraz zaasfaltowaniem odcinków dróg we wsi Dolna i Punżany, ul. Koniuskiej w Bujwidzach oraz ul. św. Ignacego w Symonówce. Wykonano żwirowanie odcinków dróg w Bujwidzach, Wilkińcach, Palepiu, Podobcach, Punżanach oraz wsi Rewe.

W przyszłości przewidziane jest układanie chodników w Bujwidzach i Punżanach, zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacyjnych w Punżanach. Wykonane zostały prace odnowienia wodociągu na ul. Santockiej i Balińskich oraz budowa dwóch studni głębinowych w Punżanach i Podobcach. I, jak podkreślił Naruniec, pomimo tego, że prac wykonano niemało, lecz potrzeby mieszkańców rosną i należy starać się je zaspokoić.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: L24.lt / Foto: Krystyna KlimaszewskaKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652379 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów