SWP

   Belgia 2022-06-23 DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

W upalne sobotnie przedpołudnie Polska Szkoła im. Jana Brzechwy w Soignies oficjalnie zakończyła rok szkolny 2021/2022.

Rangę wydarzenia podkreśliła obecność Pana komandora, Ppor. Zbigniewa Malca, reprezentującego Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Shape. Pan komandor osobiście wręczał zachwyconym uczniom nagrody książkowe. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca Spotkanie (Ensemble Spotkanie), który w pięknych, kolorowych strojach ludowych, śpiewem i muzyką upiększył szkolną akademię.

Za pracę pedagogiczną i ogromne zaangażowanie powinszowano Paniom nauczycielkom: Bernadetcie Gronek, Katarzynie Malec, Sylwii Stanek, Małgosi Ciosek, Bogusi Madej i Kindze Sochaczewskiej.

Osobne podziękowania skierowano do Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, która otacza placówkę stałą opieką. To właśnie z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej powstała Polska Szkoła w Soignies i jest z tą organizacją statutowo związana.

Cenzurki wzorowe, buzie uśmiechnięte, pora na zasłużony wakacyjny odpoczynek!


Polska Szkoła w Soignies jest polską placówką oświatową działającą w prowincji Hainaut, w Walonii. Jest to pierwsza polska szkoła społeczna funkcjonująca w tym regionie. Głównym jej zadaniem jest nauka języka polskiego z elementami historii oraz geografii Polski, a także wiedzy o społeczeństwie.

Polska Szkoła w Soignies jest również miejscem spotkań i wymiany informacji wśród Polonii oraz ośrodkiem pielęgnowania polskich tradycji w tej części Królestwa Belgii.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Polska Szkoła w Soignies
zdjęcia: Ewelina LudzikKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652767 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów