SWP

   Polska


 2022-06-23 Światowy Kongres "Kraj – Emigracja"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
organizuje Światowy Kongres Kraj -Emigracja,
który odbędzie się w Warszawie w dniach 03-06 września 2022 roku.


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" serdecznie zaprasza Polonię i Polaków zamieszkałych poza granicami ojczyzny na Światowy Kongres "Kraj – Emigracja" będący kontynuacją konferencji jaka odbyła się w Rzymie w 1990 roku pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego spotkania Rodaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zrzucenia w wyniku demokratycznych procesów jażma komunistycznej niewoli. Obecnie stojąc przed nowymi wyzwaniami zobowiązani jesteśmy do wspólnego namysłu nad przyszłością naszego kraju, roli w jego rozwoju Polaków mieszkających za granicą i form współdziałania na rzecz dobra naszego kraju.

Konferencja 1990

W październiku 1990 roku, w Rzymie, pod duchowym patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało pierwsze od zakończenia II wojny światowej, oficjalne spotkanie reprezentantów całego polskiego narodu – Konferencję „Kraj – Emigracja”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji polonijnych i polskich z 22 krajów świata oraz delegacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wyzwaniem, jakie stało przed uczestnikami spotkania było odbudowanie zaufania między Polską a Polonią i Polakami za granicą, zasypanie podziałów i uczynienie nas na powrót jednym narodem, prawdziwą Wspólnotą.

Konferencja zakończyła się sukcesem. Jej owoce zbieramy do dnia dzisiejszego, w niej mają źródło dzisiejsze relacje z Polonią i Polakami za granicą, wszelkie formy współpracy i rozbudowanej pomocy. Wielka w tym zasługa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zarówno podczas tej Konferencji, jak i w trakcie licznych spotkań z Polonią na całym świecie przypominał o wartości, jaką jest Polska, o powołaniu do życia we wspólnocie, jaką jest naród.

Trzy dekady później

Dzisiaj, po ponad trzech dekadach od tamtych wydarzeń, stoimy przed nowymi wyzwaniami. Zmienia się sytuacja międzynarodowa Polski i status Polaków na świecie co skłania do poważnego namysłu, do uzgodnienia wspólnych celów, które pozostając poza naturalnym, bieżącym sporem politycznym, pozwolą na budowanie bezpieczeństwa i pomyślności naszej wspólnej ojczyzny i wspólnoty Polaków na świecie.

Poza Polską obecnie żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia, których łączy polska kultura, język i historia. To wielki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy.

Nasi rodacy, żyjący poza granicami ojczyzny, pozostają częścią narodowej wspólnoty i troska o przyszłość Polski, pozostaje także ich udziałem.

W obliczu nowych wyzwań

W obliczu nowych wyzwań XXI wieku, chcemy doprowadzić do ponownego spotkania i debaty reprezentantów Polonii i Polaków z zagranicy, Kościoła Katolickiego, wybitnych przedstawicieli życia publicznego oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nad polską racją stanu, tożsamością kulturową, nad rolą Polonii i Polaków z zagranicy w budowaniu ojczyzny – bezpiecznego i przyjaznego domu, w pielęgnowaniu wspólnoty wszystkich, którzy polską kulturę, język i historię uważają za swoje.

Wspólna debata, zdefiniowanie celów i uzgodnienie środków jest niezbędne, aby obecne pokolenie Polaków sprostało wyzwaniom, jakie niosą nadchodzące czasy.

Rejestracja - zgłoszenia chęci uczestniczenia w Kongresie

Wszyswtkich zainteresowanych uczestnictwem w Kogresie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Ze względu na duże zainteresowanie liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy zatem nie zwlekać z podjęciem decyzji.


ZGŁOSZENIA CHĘCI UCZESTNICZENIA W KONFERENCJI


Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym
prezydenta RP Andrzeja Dudy


Rada Programowa Kongresu


Kardynał Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Małgorzata Kwiatkowska

Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Elżbieta Korowiecka

Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Frank Spula

Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej

Waldemar Tomaszewski

Prezes Związku Polaków na Litwie

Janusz Tomczak

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Marek Zaniewski

Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”PORTAL Światowego Kongresu "Kraj – Emigracja"


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005538 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×