SWP





   Czechy



 2022-06-26 Spotkanie polonijnych lekarzy

22 czerwca do Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie zawitali goście z Ukrainy. Byli to lekarze polskiego pochodzenia, uchodźcy z Ukrainy, przebywający i pracujący obecnie w Cieszynie.

Ta kilkuosobowa grupa to członkowie aktywnie działającego przed wojną Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu (SLPPnW). Są to nie tylko specjaliści w swoich medycznych dziedzinach, ale i społecznicy, aktywni w propagowaniu polskiej kultury, historii i tradycji. Wojna nie pozwoliła im działać, pracować i żyć w swoim rodzinnym mieście Łucku na Wołyniu.

W tej sytuacji polscy dyplomaci z przyjemnością zapoznali gości z działającym w Czechach Towarzystwem Medycznym (TM).

Prezes SLPPnW, Sergiusz Prokopiuk, przygotował prezentację o działalności Stowarzyszenia i jego historii. Zwróciła uwagę opieka nad licznymi polskimi miejscami pamięci, będącą jedną z misji organizacji. Zainteresowanie czeskich lekarzy wzbudził projekt „Białe soboty” - cykliczne akcje charytatywne pomocy medycznej, udzielnej bezpłatnie przez członków SLPPnW w maleńkich miejscowościach na Wołyniu.

Wiceprezes Towarzystwa Medycznego w RC, Jan Karczmarczyk opowiedział o działalności, jednego z najstarszych medycznych stowarzyszeń polonijnych w Czechach, naświetlając przy tym aktualne problemy, z którymi borykają się dzisiaj lekarze: stres wywołany niestabilną sytuacją współczesnego świata.

Podsumowując spotkanie Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz pozytywnie oceniała szanse na współpracę przedstawicieli obu organizacji. Wyraziła nadzieje, że to spotkanie będzie impulsem do zorganizowania wspólnej konferencji medycznej, poświęconej problematyce transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok zapewnił o wsparciu współpracy transgranicznej i kulturalno-sportowej obu środowisk.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: gov.pl



NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ




Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.



SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12771586 OSÓB





Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów