SWP

   Ukraina 2022-07-01     SERWIS SPECJALNY PAI Konferencja Naukowo-Praktyczna polskich lekarzy na Ukrainie

Od ponad czterech miesięcy trwa inwazja oraz niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji na Ukrainę. W tym niezwykle trudnym i odpowiedzialnym czasie Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Ołeksandra Bohomolca w Kijowie oraz Akademią Medycyny Wewnętrznej kontynuuje swoje działania w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego pracowników służby zdrowia.

W dniach 16-17 czerwca 2022 r. w Kijowie odbyła się Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Medycyna wewnętrzna w kontekście współczesnych wyzwań”.

Tematyka konferencji obejmowała szeroki zakres zagadnień tematycznych z różnych obszarów interny. W trakcie wydarzenia odbyło się 7 paneli tematycznych oraz sympozjum „Multidyscyplinarne podejście do postępowania z pacjentami z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego”. Moderatorami Konferencji byli prof. dr hab. n. med. Halina Sołowjowa oraz doc. dr n. med. Igor Święcicki.

Czołowi lekarze i naukowcy z różnych miast Ukrainy (Kijów, Charków, Dniepr, Połtawa, Lwów, Tarnopol) w swoich wystąpieniach chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i opowiedzieli o nowoczesnych technologiach stosowanych w diagnostyce i terapii wielu chorób wewnętrznych. W czasie każdego panelu była możliwość dyskusji. Słuchacze mieli możliwość zadawania pytań prelegentom i uzyskania dokładnych odpowiedzi. Należy podkreślić, że większość wystąpień dotyczyła specyfiki postępowania z pacjentem w realiach wojennych, co jest szczególnie istotne w obecnych warunkach.

Zainteresowanie uczestników wzbudziło również sympozjum naukowe, które uzupełniło program konferencji i miało na celu pogłębienie współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności (internistami, lekarzami rodzinnymi, gastroenterologami, psychiatrami, psychoterapeutami) w leczeniu osób z zaburzeniami czynnościowymi.

W ciągu dwóch dni konferencji wygłoszonych zostało 34 referatów, które na YouTube obejrzało już prawie 12 tys. osób. Rozwiązanie postawionych podczas zebrania zadań będzie miało istotny wpływ na dalszy rozwój nauki i praktyki lekarskiej, zapewnienie wysokiego poziomu opieki medycznej, a także wdrożenie europejskich standardów szkolenia internistów.

doc. dr n. med. Igor ŚWIĘCICKI


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Dziennik KijowskiNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543410 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów