SWP

   USA 2022-08-03 Powstańcza flaga na Greenpoincie

Zgodnie z tradycją, 1 sierpnia w dni wybuchu Powstania Warszawskiego, dokładnie w 78. rocznicę "Godziny W", przed główną siedzibą PSFCU przy 100 McGuinness Blvd. na nowojorskim Greenpoincie wciągnięcia powstańczej flagi dokonała Pani Anita Połczyńska-Zadrożna, córka Powstańca Warszawskiego, Mirosława Połczyńskiego, żołnierza Batalionu Parasol ps. „Malarz” w towarzystwie Pani Heleny Knapczyk, sybiraczki, Prezeski Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP i Pana Jana Romańskiego z placówki 12 SWAP w Filadelfii, syna Powstańca Warszawskiego, oficera AK który zginął na 3 dni przed upadkiem Powstania.

Flaga wciągana jest na maszt zawsze 1 sierpnia i powiewa nad Greenpointem aż do października, przez 63 dni – dokładnie tyle, ile trwało powstanie.

Gośćmi byli m.in. Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Związek Harcerstwa Polskiego, SSG Michael Ollis Freedom Foundation, wiele organizacji polonijnych, polskich szkół i parafii.

CZEŚĆ i CHWAŁA BOHATEROM!


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: PSFCUNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12771645 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów