SWP

   Polska


 2022-09-04 ŚWIATOWY KONGRES "KRAJ – EMIGRACJA" - DZIEŃ DRUGI

Trwa drugi dzień Światowego Kongresu "Kraj Emigracja". Wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń największych organizacji polonijnych oraz przedstawicieli polskich władz, świata biznesu i nauki.

9.30   Katedra Św. Jana w Warszawie

MSZA ŚW. INAUGURACYJNA

Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza
w intencji Ojczyzny i uczestników Kongresu

Oprawa muzyczna: Renata Krasowska (Litwa)12.00   Sejm RP Sala Kolumnowa

OBRADY W SEJMIE RP

Otwarcie obrad

Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP
Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


transmisja na żywo: https://fb.watch/fkLFFqNmjC/
TRANSMISJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Sesja pn
Polska wobec zmian we współczesnym świecie

ZAŁOŻENIA:

miejsce i znaczenie Polski w kontekście prognozowanej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie

Eksperci:

dr Marek Dietl – Szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
prof. Paweł Pietrasieński – Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Urząd Stanu Newada, Polska

Po uroczystym otwarciu obrad rozpoczął się panel "Polska wobec zmian we współczesnym świecie". Założeniem sesji było określenie miejsca i znaczenia Polski w kontekście prognozowanej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie.


transmisja na żywo: https://fb.watch/fkLFFqNmjC/Rola Polonii w budowaniu marki narodowej.
Prezentacja na bazie raportu INE „Branding Polski”

dr Artur Bartoszewicz – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy wraz z zespołem

W tej dyskusji pomógł nam raport przygotowany przez Instytut Nowej Europy (INE). Raport przygotowali i przedstawili eksperci Instytutu Nowej Europy pod przewodnictwem dr Artura Bartoszewicza – Przewodniczącego Rady Programowej INE. Wystąpienia dr Katarzyny Obłąkowskiej i Bartosza Wielgo przysporzyły nam zarówno wiedzy jak i użyteczności.

Fundacja Instytut Nowej Europy to organizacja pozarządowa prowadząca działalność analityczną i badawczą w obszarze geopolityki, gospodarki i polityki, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim i międzynarodowym.


transmisja na żywo: https://fb.watch/fkLRS73mVz/
TRANSMISJA: © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Panel dyskusyjny pn
Wspólnota Polaków w świecie – nowe wyzwania

Maria Ziembowicz –Dom Polski, Prezes Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Odział w Samborze
Ks. dr Zdzisław Malczewski S.Chr – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii
Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Jarosław Narkiewicz - Wiceprezes Związku Polaków na Litwie

Dyskusję moderował Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Ostatni panel drugiego dnia Światowego Kongresu "Kraj Emigracja" stanowiący w istocie ożywioną dyskusję traktował o wspólnocie Polaków w świecie i stojącymi przed nimi nowymi wyzwaniami.


transmisja na żywo: https://fb.watch/fkLRS73mVz/
18.00   Siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

WIZYTA W OTRĘBUSACH

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 13826688 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×