SWP

   Polska 2022-09-23 SPOTKANIE ZARZĄDU KRAJOWEGO WSPÓLNOTY POLSKIEJ Z PREZYDIUM RADY POLONII ŚWIATA

22 września br. w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego z nowo wybranym kierownictwem prezydium Rady Polonii Świata.

W czwartek w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” gościł nowo wybrane kierownictwo prezydium Rady Polonii Świata, wybrane 17 września br, na Walnym Zjeździe organizacji w Wilnie.

Prezydium Rady polonii Świata reprezentowali:

  • Przewodniczący Jarosław Narkiewicz – wiceprezes Związku Polaków na Litwie;
  • Wiceprzewodniczący Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
  • Wiceprzewodniczący Dominik Roszak – wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Na spotkaniu Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowali: Prezes Dariusz Piotr Bonisławski, Skarbnik i Sekretarz Generalny Tomasz Różniak, Członek Zarządu Sebastian Jaworowski oraz Dyrektor Biura Zarządu Tatiana Weiss.

Podczas spotkania został poruszony temat dalszej dobrej i partnerskiej współpracy między obu organizacjami, podkreślono chęć jej zacieśnienia i intensyfikacji kontaktów.

Nakreślono też strategiczne plany na przyszłość i na następny rok kalendarzowy, w oparciu o szereg ważnych wzajemnych propozycji.
List Prezesa Wspólnoty Polskiej
do Przewodniczącego Rady Polonii ŚwiataWarszawa, 22 września 2022 r.

Pan Jarosław Narkiewicz
Przewodniczący Rady Polonii Świata

Szanowny Panie Przewodniczący

w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” składam Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Przewodniczącego Rady Polonii Świata.

Od Konferencji „Kraj — Emigracja”, które odbyło się pod patronatem Świętego Jana Pawła II w październiku 1990 roku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Rada Polonii Świata współpracują na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, budują „Wspólnotę” na całym świecie przy zachowaniu pełnej podmiotowości organizacji polonijnych. Cieszymy się, że wybór Pana nadaje jeszcze lepszy i bardziej efektywny impuls do tej współpracy.

Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie Pana będą służyły rozwijaniu poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polonii i Polaków za Granicą misji kultywowania dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego oraz przyczyni się do zachowania polskiej tożsamości, kultur}' i tradycji przez przyszłe pokolenia.

Życzę Panu oraz nowo wybranym członkom władz Rady Polonii Świata dalszego sukcesu, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy, aby nigdy nic zabrakło energii w dążeniu do wyznaczonych celów, wytrwałości w realizacji zadań oraz powodzenia w kontynuowaniu powierzonej misji.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Dariusz Piotr BonisławskiPOLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990801 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów