SWP

   Polska 2022-09-23 46 LAT TEMU POWSTAŁ KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW

46 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników (KOR) - organizacja wyznaczająca ważny etap walki o godność pracowniczą i suwerenność Polski w okresie po II wojnie światowej. Represje, jakie spadły na strajkujących robotników Radomia, Ursusa i Płocka, stały się bezpośrednią przyczyną zainicjowania, przez grupę kilkunastu osób, działalności KOR. Jego celem miała być organizacja pomocy materialnej i prawnej dla poszkodowanych uczestników wydarzeń czerwcowych. Powstanie KOR wprowadziło zarazem nową jakość w funkcjonowanie środowisk opozycyjnych w Polsce.

Zanim, 23 września 1976, powstał Komitet Obrony Robotników, musiało się w Polsce wiele wydarzyć. Dość powiedzieć, że funkcjonowanie tego rodzaju grupy nie byłoby możliwe 10 lat wcześniej, w dobie rządów Gomułki, a tym bardziej w czasach przed Październikiem ’56. KOR powstał w momencie, gdy system komunistyczny tracił dotychczasowe źródła swojej legitymizacji, a zarazem wtedy gdy raczej nie była ze strony władz możliwa polityka systematycznej karno-policyjnej represji w stosunku do opozycji.

KOR narodził się w środowiskach, które już wcześniej odznaczały się aktywnością – mniej czy bardziej antysystemową: byłych rewizjonistów z kręgu Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego oraz harcerzy warszawskiej „Czarnej Jedynki”.

W lecie 1976 r., na fali pomocy dla robotników Radomia i Ursusa oba te środowiska zespoliły swoje wysiłki, co jesienią tego roku zaowocowało powstaniem KOR-u. Przez blisko 4 lata KOR (od września 1977 jako Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”) był najważniejszą grupą opozycyjną w Polsce – grupą wokół której z czasem zaczęły wyrastać inne inicjatywy opozycyjne, jak bezdebitowa prasa i wydawnictwa, Studenckie Komitety Solidarności czy Wolne Związki Zawodowe.

Jakkolwiek fala strajków lipcowo-sierpniowych w 1980 miała swoje własne przyczyny, nie sposób zaprzeczyć, że szybkie ustrukturyzowanie się powstającego ruchu robotniczego opierało się w pierwszym rzędzie na oddziaływaniu KSS „KOR” (np. poprzez pismo „Robotnik”). W tym sensie bez KOR-u trudno byłoby zrozumieć fenomen „Solidarności”.

O genezie powstania i działalności Komitetu Obrony Robotników można przeczytać w dziale historia Polonijnej Agencji Informacyjnej. Zachęcamy do lektury.


KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW W DZIALE HISTORIA PAI


PAIPOLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990878 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów