SWP

   Polska


 2022-09-23 Konferencja: Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” informuje, że w ramach kontynuacji działań festiwalowych, w dniach 17-21 listopada 2022 odbędzie się w Rzeszowie konferencja pt. „Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych – ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski”, której tematem będzie rola festiwali folklorystycznych i innych form polonijnej aktywności kulturalnej w kształtowaniu i promocji wizerunku Polski, Podkarpacia i Rzeszowa.

Konferencja ma mieć charakter teoretyczno-praktyczny. Organizatorzy zakładają, że działalność środowisk polonijnych kultywująca i promująca kulturę polską będzie przybliżona zarówno z punktu widzenia bezpośrednich jej wykonawców (praktyka) jak i osób zajmujących się jej badaniem (teoria). Profil konferencji pomyślanio tak by podkreślić rolę Rzeszowa i Podkarpacia w tych działaniach.

Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, co umożliwi bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniu zainteresowanym ze wszystkich stron świata.

Zapraszamy

Do stacjonarnego lub zdalnego udziału w konferencji zapraszamy:

  • naukowców zajmujących się tematyką polonijną,
  • przedstawicieli organizacji polonijnych,
  • przedstawicieli polonijnych zespołów folklorystycznych,
  • dyrektorów Domów Polskich za granicą,
  • innych przedstawicieli polonijnego życia kulturalnego.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy zgłaszanie się na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 21 października 2022 roku (liczba osób uczestniczących stacjonarnie ograniczona, o udziale organizatorzy poinformują do dnia 25.10.2022).

Materiały pokonferencyjne zamierzamy wydać w formie książkowej. Dlatego też prosimy osoby zamierzające wygłosić na konferencji referat lub informację o formach promocji Polski poprzez działalność artystyczną i kulturalną w swoim środowisku o przesłanie swego wystąpienia na piśmie w terminie do 30 października 2022r. na adres wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl.

O nadsyłanie informacji o swej działalności prosimy także inne organizacje, instytucje i osoby prywatne zajmujące się za granicą promocją kultury polskiej, które chciałyby aby informacje te także znalazły się się w planowanym przez nas wydawnictwie.


Mariusz Grudzień
Wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


WIĘCEJ INFORMACJI - ZGŁOSZENIA W PORTALU KONFERENCJI


PORTAL KONFERENCJIZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14635372 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×