SWP

   USA 2022-09-23     SERWIS SPECJALNY PAI Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami szkół polonijnych wspierających Ukrainę

Od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, szkoły polonijne zgromadzone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających podejmowały działania na rzecz Ukrainy, aktywnie wspierały działania humanitarne oraz przekazywały wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce. Dzisiaj Małżonka Prezydenta spotkała się z polonijną społecznością.

Uczniowie i nauczyciele polskich szkół w ramach koordynowanej akcji „Most pomocy Ukrainie” demonstrowali solidarność z Ukrainą, ubierając się w ukraińskie barwy narodowe, a młodsze dzieci tworzyły specjalne prace plastyczne. Szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających zbierały też środki pomocy, w tym produkty pierwszej potrzeby, apteczki, ubrania czy żywność. Przede wszystkim, poprzez organizację konkursów, koncertów czy zbiórek w ramach akcji „Pomocna dłoń Ukrainie” placówki zebrały ponad 70 tys. dolarów na rzecz pomocy uchodźcom. W akcję zaangażowanych było 38 szkół polonijnych i 4 organizacje współpracujące ze szkołami oraz Konsulatem Generalnym RP. Szkoły i osoby prywatne inicjowały także dodatkowe działania.

– Chcę wyrazić słowa uznania, głębokiego szacunku i ogromnej wdzięczności za włączenie się w pomoc uchodźcom, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w Polsce – mówiła Małżonka Prezydenta. Zapewniła, że środki okazały się nieocenionym wsparciem dla wielu potrzebujących rodzin, zarówno przebywających w Polsce, jak i w Ukrainie. Pierwsza Dama podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję: setkom osób, które poświęcając swoje pieniądze, ale też czas i angażując się emocjonalnie pomagają potrzebującym. – Państwu: nauczycielom, dyrektorom, pracownikom Centrali na czele z panią Dorotą Andraką należą się podziękowania podwójne, nie tylko za wsparcie finansowe, ale również za koordynację całego wysiłku – powiedziała Małżonka Prezydenta. Podkreśliła, że polonijne szkoły nie tylko kształcą młodych ludzi, nie tylko podtrzymują ich związek z krajem pochodzenia, ale także przekazują wartości, które są dla Polaków najważniejsze, uczą solidarności i empatii.

Agata Kornhauser–Duda od miesięcy spotyka się z uchodźczyniami w Polsce, koordynuje działania pomocowe, ale też wspiera inicjatywy edukacyjne dla dorosłych i dzieci. Od wybuchu wojny już dwukrotnie odwiedzała Ukrainę. W Nowym Jorku Pierwsza Dama mówiła o organizacji przez samorządy ośrodków dla uchodźców i punktów recepcyjnych w pierwszych tygodniach wojny. Akcentowała, że ukraińscy uchodźcy to w ogromnej większości kobiety i dzieci, które obecnie stają przed wyzwaniami, jak początek roku szkolnego czy konieczność pogodzenia opieki nad rodziną z pracą zarobkową. Dochodzą do tego zmagania z nową rzeczywistością i językiem. Wspomniała, że wszystkie działania na rzecz Ukrainy i jej obywateli muszą być pomocą celowaną, a przede wszystkim długofalową. Mówiła o niektórych działaniach, które okazały się możliwe dzięki solidarności amerykańskiej Polonii: zakup laptopów i tabletów do nauki dla uczniów pozostających w ogarniętym wojną kraju, zakup sprzętu medycznego, wsparcie kobiet przebywających w Polsce m.in. w nauce języka polskiego, co umożliwi im podjęcie zatrudnienia zgodnego z kompetencjami.

Małżonka Prezydenta poruszyła kwestię organizacji nauki dla ukraińskich uczniów w Polsce, mówiła o programach wspierających dorosłych, o nauce zdalnej w ukraińskim systemie edukacji. Wspomniała o swojej niedawnej wizycie we Lwowie i wsparciu, jakie Kancelaria Prezydenta RP, dzięki ofiarności firm, instytucji i prywatnych osób, w tym amerykańskiej Polonii, przekazała zarówno Ukraińcom, jak i mieszkającym w Ukrainie Polakom. Rozmawiano o pomocy medycznej dla rannych, ale także ewakuacji chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Podczas spotkania Małżonka Prezydenta została uhonorowana statuetką im. Janiny Igielskiej. To nagroda przyznawana osobom i instytucjom zasłużonym dla polonijnej oświaty. Dorota Andraka, wręczając wyróżnienie, podziękowała Pierwszej Damie za „współpracę i pomoc, życzliwość i szacunek dla działania Centrali i szkolnictwa polonijnego”. – Dziękujemy za serce, życzliwość, za pomoc i współpracę, której szkoły polonijne doświadczyły. Dziękujmy za zawsze ciepłe słowo i pomocną dłoń – dodała.

W spotkaniu uczestniczyli minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Adrian Kubicki.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: KPRPNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990751 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów