SWP

   Polska 2022-09-30 Warsztaty w Domu Uchodźcy w Siedlcach

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" O/Siedlce organizuje cykliczne spotkania socjalno-psychologiczne w Domu Uchodźcy w Siedlcach. Zajęcia prowadzi psycholog dr docent Marina Sałtykowa-Wołkowicz, pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, a także członek Siedleckiego Oddziału SWP.

Tematyka warsztatów jest bardzo zróżnicowana, poruszane są na nich zagadnienia związane m.in. z zaufaniem, rozwiązywaniem konfliktów, stwarzaniem przyjaznej atmosfery w grupie czy relaksacja. Po warsztatach grupowych istnieje możliwość indywidualnych konsultacji psychologicznych.
Siedlecki Oddział SWP przekazał także na rzecz potrzebujących ubrania, gry planszowe dla dzieci oraz maskotki.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" O/SiedlceNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543400 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów