SWP

   Brazylia 2022-11-19 Święto Niepodległości w Kurytybie

Koncert muzyki Chopina uświetnił ceremonię z okazji święta narodowego.

Wieczorem 10 listopada, w audytorium im. Regina Casillo w centrum Kurytyby, Konsulat Generalny RP zorganizował uroczystość z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.


PAI

Konsul Marta Olkowska i Konsul Honorowy Belgii Joao Casillo


W części oficjalnej ceremonii, Konsul Generalna Marta Olkowska przypomniała etapy walki o niepodległość i nieułomność Polaków oraz podziękowała Konsulowi Honorowemu Belgii, João Casillo, za udostępnienie sali na tak ważną uroczystośc. W imieniu Ministra SZ Konsul wręczyła odznaki Bene Merito prefektowi Kurytyby Rafaelowi Grece, maestro Nortonowi Morozowiczowi oraz zasłużonym działaczom polonijnym Zbigniewowi Wiacek i Paulo Kochannemu. Te zaszczytne wyróżnienia przyznawane są przez Ministra Spraw Zagranicznych Polakom oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.


PAI

Obchody Święta Niepodległości w Kurytybie 2022 odznaczeni Bene Merito


Główną atrakcją programu był wspaniały koncert w wykonaniu Rafała Łuszczewskiego. Ten znakomity pianista wykonał kilka utworów Chopina oraz własną aranżację na fortepian solo „Koncertu Warszawskiego” R. Addinsella, przyjętą przez publiczność entuzjastycznymi owacjami.

Po koncercie goście zostali przyjęci koktajlem w hallu audytorium.


PAI

Prefekt Rafael GrecaPAI

Maestro Norton MorozowiczPAI

Wiceprezes Tow. Kościuszko Zbigniew WiacekPAI

Specjalista ds. polonijnych w KG w Kurytybie Paulo Cesar KochannyPAI

Pianista Rafał ŁuszczewskiPAI

Pianista Rafał Łuszczewski z Prefektem Kurytyby, Konsul RP i Joao CasilloPOLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: govNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543198 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów