SWP





   Kanada



 2022-11-21 MÓJ BOHATER NARODOWY

Uczniowie Szkoły Polskiej im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto licznie wzięli udział w konkursie “Mój Ulubiony Bohater Narodowy”.

Inspiracją do ogłoszenia konkursu o tej tematyce był realizowany przez klasę V a projekt edukacyjny. Pomysłodawczynią i autorką projektu i konkursu jest pani Anna Białas, nauczyciel wiedzy o Polsce a do współpracy dołączyła pani Agata Masłowski, nauczyciel języka polskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu przygotowali piękne prace i wspaniale umotywowali swój wybór podczas prezentacji.

Jak powiedziała pani Anna Białas: “jesteśmy wdzięczni naszym bohaterom narodowym za wolną ojczyznę i naszym uczniom za patriotyzm i miłość do Polski. Jestem pewna, że poprzez tego typu projekty, kształtujemy przyszłych bohaterów.”


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Szkoła Polska im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto



NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ




Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.



SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH




ODWIEDZIŁO NAS 13543279 OSÓB





Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów