SWP

   Australia 2022-11-22 Pogrzeb harcmistrza Jana Suchowieckiego w Brisbane

We wtorek 11 października w parafii Matki Boskiej Zwycięstw na Bowen Hills w Brisbane odbył się pogrzeb legendy Polaków i Polonii tutaj zamieszkującej Harmistrza, druha Jana Suchowieckiego.

Śp. Jan Suchowiecki był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla Polaków z Brisbane i całego Queensland. Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność społeczna. Organizator struktur organizacji polskich w Brisbane, budowniczy Domu Polskiego, członek Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, jeden z założycieli i wieloletni działacz harcerstwa polskiego w Brisbane, pedagog, inspirator, mentor wielu pokoleń, członek chyba wszystkich organizacji. Pogrzeb przyciągnął do kościoła na Bowen Hills ponad dwieście osób i bez wątpienia był jednym z największych w historii parafii. Będzie bardzo brakować jego wyjątkowej osobowości.

Świeć Panie nad duszą druha Jana! A Ty, druhu Janie czuwaj! Już teraz w wieczności.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Chrystusowcy / zdjęcia R. FederowiczNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543254 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów