SWP

   Litwa 2022-11-24 XV Festiwal Poezji Słowiańskiej - przyjazne spotkanie współczesnych autorów

XV Festiwal Poezji Słowiańskiej odbył się w październiku w Warszawie. W festiwalu, jak i co roku, poza polskimi, krajowymi autorami wzięło udział wielu poetów międzynarodowych - zagranicznych przedstawicieli współczesnej, słowiańskiej poezji, w tym także nie zabrakło i polskich autorów z Litwy.

W ramach wielodniowej imprezy odbywały się spotkania w bibliotekach i w domach kultury, m.in. w Domu Kultury w Żyrardowie, w bibliotece w Piasecznie, jak też odbyły się wycieczki do miejsc ważnych dla polskiego środowiska literackiego.

Podczas spotkań z miłośnikami poezji brzmiały najnowsze wiersze współczesnych autorów krajowych oraz zagranicznych.

Tym razem w festiwalu wzięli udział i swoją twórczość zaprezentowali poeci, członkowie Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”, działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Prezesem tej formacji jest m.in. znany wielu wilnianom Jan Rychner, warszawski poeta i prozaik, autor wielu edycji literackich, którego korzenie pochodzą z Wilna.

Pod nieobecność z powodu śmierci śp. Aleksandra Nawrockiego, pomysłodawcy i głównego organizatora Festiwalu Poezji Słowiańskiej, zorganizował i kierował imprezą wspólnie z córkami Zmarłego - Dorotą Mazowiecką i Anetą Nawrocką - Łabędą, Jan Rychner.

Miłym akcentem festiwalowym, a szczególnie podczas gali, która odbyła się w Domu Polonii, na Krakowskim Przedmieściu, były popisy Aliny Małachowskiej - wokalistki, kompozytorki i poetki pochodzącej z podwileńskich terenów, natomiast obecnie mieszkanki Warszawy. Prezentując Wilno pani Alina kreatywnie wykonała kilka piosenek przez siebie skomponowanych, a niektóre z utworów brzmiały do jej własnych tekstów.

Swoje wiersze zaprezentowała także dorastająca, literacko uzdolniona, córka Aliny Małachowskiej - Magdalena.

W gronie zaproszonych na imprezę festiwalową była również niżej podpisana poetka z Wilna.


Teresa Markiewicz
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: L24.ltNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13543454 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów