SWP

   Polska 2022-11-28 RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET W POLSCE

Listopad 1918 był to ważny czas dla polskich kobiet. 7.11.1918 teoretycznie wraz z powstaniem rządu Ignacego Daszyńskiego, kobiety uzyskały prawa wyborcze. Ostatecznie potwierdzono je 28.11.1918, dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który stanowił że: „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” który ukończył 21 lat (art. 1) oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze” (art. 7)”. Konstytucja marcowa potwierdziła prawa wyborcze kobiet w artykułach 12 i 13.

Takie rozwiązanie nie wzbudziło żadnego sprzeciwu, bo wszystkie główne partie polityczne zgodnie opowiadały się za likwidacją praw dyskryminujących kobiety. Przed rokiem 1918 z tak szerokich praw politycznych mogły korzystać jedynie mieszkanki Nowej Zelandii, Australii, Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii,, Kanady (w pełni w 1919), Holandii (w pełni w 1919), Rosji, Łotwy, Estonii i Urugwaju (w pełni w 1927)

Należy pamiętać, że w pierwszych wyborach parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 26 stycznia 1919 r., kobiety stanowiły większość uprawnionych do głosowania oraz głosujących. Stało się tak, bo na frontach I wojny światowej ginęli przede wszystkim mężczyźni. Ponadto w momencie wyborów ok. 0,5 mln mężczyzn wciąż brało udział w walkach o ustalenie granic niepodległego państwa.

Przez cały czas trwania II RP do parlamentu wybrano łącznie 32 posłanek i 18 senatorek. Kobieca reprezentacja w poszczególnych parlamentach stanowiła zaledwie od 2 do 4 proc. ogólnej liczby posłów i senatorów. Jednak na tle męskiej większości parlamentarna frakcja kobiet wyróżniała się pochodzeniem społecznym, wykształceniem i pozycją zawodową. Niemal wszystkie międzywojenne parlamentarzystki pochodziły z rodzin inteligenckich lub ziemiańskich, przy czym większość z nich posiadała wykształcenie wyższe, a kilka zdobyło nawet dyplomy doktorskie.

Więcej o równouprawnieniu kobiet w Polsce przeczytacie Państwo w dziale historia-kultura Polonijnej Agencji Informacyjnej.


Równouprawnienie kobiet w Polsce w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13702528 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów