SWP

   USA 2023-01-25 Gala “Człowiek Roku” Dziennika Związkowego

Dziennik Związkowy już do 9 lat przyznaje to polonijne wyróżnienie wyjątkowym działaczom lub organizacjom, które promują, wspierają lub czynnie uczestniczą w życiu Polonii amerykańskiej. W tym roku zaszczytny tytuł “Człowieka Roku” otrzymało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które świętuje również 70. rocznicę powstania

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce to organizacja, która zajmuje się promowaniem języka i kultury polskiej poprzez sieć placówek polonijnych szkół sobotnich. Obecnie w aglomeracji chicagowskiej znajduje się 49 tego typu szkół, w których dzieci i młodzież mogą nauczyć się języka polskiego, poznać polskie tradycje i kulturę oraz zaznajomić się z historią i geografią Polski. Pracuje w nich wielu nauczycieli, którzy są pasjonatami swojego zawodu i którzy zaszczepiają ducha polskości w kolejnych pokoleniach emigrantów polskiego pochodzenia.

Na czele Zrzeszenia stoi Ewa Koch i to właśnie na jej ręce został przekazany pamiątkowy dyplom podczas uroczystości w sali Allegra Banquets. W swoim krótkim przemówieniu skierowanym do zaproszonych gości oraz delegacji polonijnych szkół pani prezes przypomniała historię organizacji, pochwaliła się jej osiągnięciami oraz przedstawiła informacje na temat konkursów i projektów, które są organizowane przy współudziale i wsparciu Zrzeszenia. Gala Dziennika Związkowego prowadzona była przez Łukasza Dudkę, a ceremonię wręczenia tytuły poprzedziły przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrała Alicja Otap, naczelna Dziennika Związkowego, Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego oraz dr Paweł Zyzak, konsul RP.

Wszyscy oni oprócz ciepłych słów uznania dla wspaniałego jubileuszu oraz gratulacji z okazji otrzymania wyróżnienia podkreślali znaczenie i rolę edukacji na obczyźnie. Mówili o tym, że pielęgnowanie polskości poprzez propagowanie języka, tradycji i kultury kraju przodków w dzisiejszych czasach to nie łatwe choć niezaprzeczalnie bardzo wdzięczne zadanie. Przed pedagogami stoi nie lada wyzwanie, ale jak fakty mówią same za siebie, w ciągu minionych 70 lat wiele pokoleń ukończyło polskie szkoły, które po latach wspominają z sentymentem, wielu nauczycieli z sukcesem podjęło się misji przekazania radości i dumy z polskiego pochodzenia i dlatego tak ważne jest, by docenić działalność Zrzeszenia i wspierać polonijną edukację. Praca polonijnych pedagogów w pełni zasługuje na uznanie i zaszczytne tytuły.

Tłem dla Gali “Człowiek Roku” były 115 urodzony Dziennika Związkowego, jednej z najstarszych polonijnych gazet codziennych. W ramach obchodów jubileuszowych rozdano nagrody zwycięzcom konkursu skierowanego do uczniów polonijnych szkół “Rok 2022 w 365 słowach”. Jest to coroczny konkurs polegający na opisaniu w eseju przez młodego autora ważnego wydarzenia, które miało miejsce w minionym roku.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Tygodnik ProgramNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13702702 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów