SWP

   Ukraina


 2023-02-24 Most geopolonistyczny – zachętą do dalszej współpracy

W ramach programu «Promocja języka polskiego», finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Instytut Badań Literackich PAN wspólnie z trzema instytucjami polonistycznymi z różnych krajów realizował przez cały 2022 rok projekt międzynarodowy «Geopolonistyka – wirtualny most między kulturami». Partnerem polskich polonistów w tym projekcie była również Katedra Polonistyki i Przekładu z uniwersytetu w Łucku.

Katedra Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w 2022 r. wspólnie z Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego i Katedrą Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu «La Sapienza» w Rzymie dołączyła do propozycji IBL PAN realizacji wspólnego projektu międzynarodowego «Geopolonistyka – wirtualny most między kulturami» w ramach programu «Promocja języka polskiego» ze wsparciem NAWA.

Głównym kierownikiem projektu była redaktorka naczelna «Biuletynu Polonistycznego» Mariola Wilczak, wspierali ją również merytorycznie prof. Magdalena Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Tomasz Chachulski z IBL w Warszawie. Ponadto, do spotkań projektowych zaangażowano wielu innych naukowców, w tym Monikę Woźniak (koordynatorkę z Rzymu), Mirosława Dawlewicza (koordynatora z Wilna), Magdalenę Heydel, Patrycję Pałkę, Renatę Przybylską i in.


PAI


Jaki był udział łuckiej polonistyki w tym tak udanym przedsięwzięciu projektowym? Patrząc wstecz, przekonujemy się, że chociaż dużo owoców naszej pracy już mamy, jednak jeszcze więcej jest przed nami. Projekt stał się źródłem nowych pomysłów, świetną inspiracją dla studentów do nauki języka polskiego i dzielenia się zdobytą wiedzą ze swoim otoczeniem.

Do regularnych warsztatów i spotkań online ukraińscy studenci dołączyli licznym gronem. Pełnoskalowa rosyjska agresja nie była w stanie zniszczyć entuzjazmu młodzieży we wspólnych działaniach z wileńskimi i rzymskimi kolegami. Byli to przede wszystkim poloniści ze studiów licencjackich i magisterskich uniwersytetu w Łucku, ale również studenci kierunku Ukrainistyka i Wydziału Stosunków Międzynarodowych tejże uczelni.

Szczególne zaangażowanie wykazali Nadija Krysztof, Chrystyna Babij, Anna Zotowa, Inna Poliszczuk, Jarosław Petrowski, Anna Dichtiaruk, Bohdana Hajduk oraz Illa Nowak. Ich przekłady zostały opublikowane w «Biuletynie Polonistycznym» po uzyskaniu zgody od autorów oryginalnych tekstów. W ramach praktyki translatologicznej nagrano kilka filmów, m.in. o zabytkach w Łucku, Lubomlu i studiach łuckich polonistów w Częstochowie w ramach programu «Podwójny dyplom». Dumą naszej polonistyki w projekcie były też przekłady o Wołyniu studentek magisterskich studiów zaocznych: Julii Wakuły, Diany Kirianowej, Iryny Kalenikowej, Mariany Dudko, Oksany Zabołotniej, Tetiany Łazaruk, Aliny Kociuby.

Najbardziej aktywni studenci mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach translatologicznych i medialnych odbywających się 7–10 listopada w warszawskim Pałacu Staszica i w studium podcastów. Zapisywano tam własne podcasty i udzielano wywiadów, zdobywano umiejętności w robieniu filmów, badano teksty przekładów na języki włoski, ukraiński i litewski, poznawano kulturę Polski i tajemnice języka polskiego. Niestety, mniej powiodło się chłopcom z ekipy ukraińskiej, ponieważ z powodu wojny nie mogli dotrzeć do Warszawy, jednak wszyscy chętni mogli dołączyć do spotkań w trybie internetowym.

Po powrocie do swoich krajów mieliśmy zajęcia zdalne poświęcone zmianom we współczesnej polszczyźnie, a potem nadszedł czas na podsumowanie. Wszystkim uczestnikom projektu wręczono dyplomy i podziękowano za aktywny udział. Wzruszające również było spotkanie końcowe, na którym powstawały nowe pomysły współpracy dotyczące przekładów, kultury polskiej i oczywiście polszczyzny. Miejmy nadzieję, że te plany da się zrealizować w przyszłości, a wybudowany most geopolonistyczny stanie się początkiem szerokiej drogi w zakresie współpracy między polonistami z całego świata.


Tekst i zdjęcia: Switłana Suchariewa,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Monitor Wołyński


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 554 782 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×