SWP

   Czechy


 2023-03-28 Spotkanie Pierwszej Damy RP z polskimi pedagogami

W poniedziałek 27 marca, Małżonka Prezydenta spotkała się z przedstawicielami Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, dyrektorami polskich szkół, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej oraz wykładowcami polonistyki na Uniwersytecie w Ostrawie i Ołomuńcu. Spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie towarzyszyła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Proszę przyjąć te odznaczenia, jako wyraz uznania i wdzięczności za wykraczające daleko poza obowiązujące standardy pracy nauczyciela zaangażowanie w krzewienie polskiej kultury w Republice Czeskiej, a przede wszystkim na Zaolziu – mówiła Pierwsza Dama, zwracając się do odznaczonych Srebrnymi Krzyżami Zasługi rodaczek. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Andrzej Dera.

W swoim wystąpieniu Małżonka Prezydenta nawiązała do dokonań odznaczonych, które poprzez nauczanie języka polskiego, działalność społeczną i kulturalną, promowanie polskich tradycji i dziedzictwa kulturowego, tworzenie publikacji i podręczników czy doskonalenie zawodowe nauczycieli w polskich szkołach na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego przyczyniły się do rozwijania polsko-czeskiej współpracy naukowej oraz kulturalno-oświatowej.


PAI


Agata Kornhauser–Duda podkreśliła, że Polacy mieszkający na Zaolziu „są bardzo aktywni, ale i bardzo skuteczni”. – Dziękuję, że integrują Państwo polską mniejszość narodową, a poprzez swoje działania budują Państwo pozytywny wizerunek Polski i Polaków w Republice Czeskiej – powiedziała Pierwsza Dama, zwracając się do wszystkich uczestników spotkania.

Zapewniła, że działania te mają bezpośredni wpływ na dobre relacje między Polską a Czechami. Agata Kornhauser–Duda przywołała niedawna wizytę Prezydenta Czech w Polsce, podczas której przywódca zapewnił o woli wsparcia polskiej mniejszości w Czechach w zakresie edukacji.

W dzisiejszym spotkaniu Małżonki Prezydenta z rodakami wzięli udział Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Mateusz Gniazdowski oraz Konsul Generalny w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Spotkanie z pedagogami nie przypadkowo odbyło się właśnie dziś. Już jutro, w rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego, w Republice Czeskiej obchodzony jest Dzień Nauczyciela.

– Przyjeżdżam do Państwa nie tylko jako Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim jako nauczycielka – zapewniła Agata Kornhauser–Duda.

Pani Prezydentowa, przywołując postać cenionego pedagoga, filozofa i reformatora zwróciła uwagę na poczesne miejsce, jakie zajmuje on w dziejach światowej edukacji, a także jego długi pobyt w Polsce będący następstwem ucieczki przed prześladowaniami w kraju ojczystym.

– W istotę naszego zawodu jest wpisana misja społeczna – akcentowała Agata Kornhauser–Duda, kilkanaście lat związana z nauczaniem języka niemieckiego w rodzinnym Krakowie. – Rzeczywiście mamy ogromny wpływ na rozwój naszych uczniów i studentów oraz na ich przyszłą drogę – stwierdziła Pierwsza Dama. Trafnie określił to Henry Brooks Adams, mówiąc, że nauczyciel ma wpływ na wieczność, nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.

– Dlatego tak ważnym jest, by misja ta była doceniana, a zawód nauczyciela szanowany, czego serdecznie Państwu życzę – powiedziała Małżonka Prezydenta.

Podczas jednodniowej wizyty w Republice Czeskiej Pierwsza Dama odwiedziła także społeczności polskich szkół w Trzyńcu i Suchej Górnej.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w rozwijaniu polsko–czeskiej współpracy naukowej oraz kulturalno–oświatowej odznaczone zostały:

  • LIDIA KOSIEC (SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI)
  • MARTA KMET (SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI)
  • URSZULA CZUDEK (SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI)POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: KPRP


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005792 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×