SWP

   Polska


 2023-03-29 KRZYSZTOF PENDERECKI - polska szkoła kompozytorska z lat 60.

Był jednym z największych, przedstawicielem tak zwanej polskiej szkoły kompozytorskiej z lat 60, chociaż przed laty niektóre orkiestry odmawiały grania jego muzyki, a pewni krytycy pisali, że to zbitki niszczących instrumenty dźwięków. Należał do grona najwybitniejszych i najbardziej cenionych współcześnie osobowości nie tylko w dziedzinie muzyki, ale także szeroko pojętej kultury i sztuki. Wśród jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł znajdziemy "Siedem bram Jerozolimy", "Polskie Requiem", "Credo", "Polymorphię" czy "Ofiarom Hiroszimy – tren". Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 roku.

Od najmłodszych lat miał bliski kontakt z muzyką, ponieważ tak jego ojciec jak i dziadek byli muzykami amatorami. Jako chłopiec uczył się gry na skrzypcach i fortepianie. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie prywatnych lekcji kompozycji udzielał mu Franciszek Skołyszewski. Dalsze studia odbywał w PWSM (obecnie Akademia Muzyczna) u Artura Malawskiego. Dyplom otrzymał w 1958 r., ale nie rozstał się z uczelnią zostając asystentem przy Katedrze Kompozycji. Pierwszy duży rozgłos przyniosła mu kompozycja „Tren pamięci ofiar Hiroszimy" (1959). Otrzymał za nią nagrodę UNESCO. Kolejnym ważnym etapem w jego karierze kompozytorskiej była „Pasja wg św. Łukasza”(1966). Zamówiony przez Westdeutscher Rundfunk utwór został skomponowany dla uczczenia 700-lecia katedry w Munster. W latach 1966-68 wykładał w Volkwang Hochschule fur Musik w Essen, jednak przez cały czas związany był ze swą krakowską uczelnią, której rektorem został w roku 1972 i funkcję tę piastował do 1987. Wykładał też na Uniwersytecie Yale w New Haven. Pierwsza operą Pendereckiego były „Diabły z Loudun”. Po jej sukcesie powstały następne cztery, przynosząc mu opinię osoby o dużym instynkcie teatralnym. Wielkim sukcesem był zamówiony przez władze Jerozolimy utwór zatytułowany „Siedem bram Jerozolimy” i napisany dla uczczenia 3000-lecia miasta.

Począwszy od 1973r. rozwijał swą karierę dyrygencką, współpracując z wieloma renomowanymi orkiestrami na świecie. Podczas wieczoru inaugurującego działalność Opery Krakowskiej w nowym budynku (13 XII 2008) poprowadził zza pulpitu dyrygenckiego swoje „Diabły z Loudun”. Muzykę Krzysztofa Pendereckiego można usłyszeć w bardzo wielu filmach, by wymienić tak głośne tytuły jak: „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Egzorcysta”, „Lśnienie”, czy ”Katyń”.

Bogata i różnorodna muzyka Krzysztofa Pendereckiego rozbrzmiewa na całym świecie, przede wszystkim w Europie, obu Amerykach, Azji, a także w Australii. O randze twórcy świadczą liczne odznaczenia krajowe i zagraniczne, a także nagrody i tytuły przyznane artyście w różnych krajach całego globu, międzynarodowe festiwale i konkursy jego imienia, a przede wszystkim wykonania jego utworów przez wybitnych wirtuozów i czołowe orkiestry w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Kompozytor został odznaczony doktorem honoris causa ponad czterdziestu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni artystycznych.


Krzysztof Penderecki w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005766 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×