SWP

   Polska


 2023-05-25 Śmierć Mieszka I

25 maja 992 roku umarł Mieszko I i to jest pierwsza data dzienna, znana z historii Polski. książę Polski z dynastii Piastów, historyczny pierwszy władca Polan. Według tradycji, został pochowany w Katedrze w Poznaniu.

Data narodzin Mieszka I nie jest znana historykom. Określa się, że urodził się w latach 922 – 945. Początki jego panowania datuje się na ok. 960 rok, gdy Mieszko I odziedziczył ziemie i objął tron książęcy po śmierci swego ojca. W 965 roku ożenił się z Dąbrówką, a w 966 roku przyjął Chrzest, co było przede wszystkim decyzją polityczną, która przybliżała Polan z Czechami, a także udaremniała potencjalny atak ze strony margrabiów niemieckich i przymusową chrystianizację.

Mieszko I jest uznawany za twórcę polskiej państwowości. Z powodzeniem podbijał kolejne ziemie, łącząc je ze sobą i budując rozległe Księstwo. Historycy uznają go także za dobrego dyplomatę, który potrafił zawrzeć sojusze z Czechami, Cesarstwem Ottonów i Szwecją, kierując się dobrem państwa, co czasem oznaczało także sojusze z byłymi wrogami. Decyzja o przyjęciu chrztu wprowadziła państwo Polan do grona chrześcijańskiej Europy w obrządku zachodnim, co sprawiło, że Mieszko stał się równorzędnym partnerem ogólnochrześcijańskiej wspólnoty.

W czasie panowania Mieszka, na ziemie polskie zaczęła napływać kultura łacińska, na dwór przybywali pierwsi wykształceni doradcy, a także rozpoczęto budowę organizacji kościelnej. Pod koniec swojego życia wydał Dagome iudex, w którym oddawał państwo pod opiekę papieża opisując granice swoich ziem. Dzięki temu można określić, że przed śmiercią mieszka granice państwa polskiego przebiegały wzdłuż Bałtyku, granic Rusi, Prus, Krakowa, Moraw i Milska, do Odry i dalej do Gniezna. Są to jedynie umowne granice, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że w granicach był także Śląsk i Sudety.

Mieszko I zmarł 25 maja 992 roku i prawdopodobnie była to naturalna śmierć. Jego prochów nigdy nie odnaleziono, a miejsca pochówku nie udało się do końca ustalić, jednak według tradycji i założeń, spoczął w katedrze poznańskiej. Mieszko I podzielił swoje państwo pomiędzy swoich synów: Bolesława Chrobrego (z małżeństwa z Dąbrówką), Mieszka i Lamberta (z małżeństwa z Odą Dytrykówną). Ostatecznie, wadzę w państwie przejął najstarszy syn, Bolesław, który został pierwszym koronowanym królem Polski.


CHRZEST POLSKI W DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005788 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×