SWP

   Polska


 2023-05-25 Śmierć Mieszka I

25 maja 992 roku umarł Mieszko I i to jest pierwsza data dzienna, znana z historii Polski. książę Polski z dynastii Piastów, historyczny pierwszy władca Polan. Według tradycji, został pochowany w Katedrze w Poznaniu.

Data narodzin Mieszka I nie jest znana historykom. Określa się, że urodził się w latach 922 – 945. Początki jego panowania datuje się na ok. 960 rok, gdy Mieszko I odziedziczył ziemie i objął tron książęcy po śmierci swego ojca. W 965 roku ożenił się z Dąbrówką, a w 966 roku przyjął Chrzest, co było przede wszystkim decyzją polityczną, która przybliżała Polan z Czechami, a także udaremniała potencjalny atak ze strony margrabiów niemieckich i przymusową chrystianizację.

Mieszko I jest uznawany za twórcę polskiej państwowości. Z powodzeniem podbijał kolejne ziemie, łącząc je ze sobą i budując rozległe Księstwo. Historycy uznają go także za dobrego dyplomatę, który potrafił zawrzeć sojusze z Czechami, Cesarstwem Ottonów i Szwecją, kierując się dobrem państwa, co czasem oznaczało także sojusze z byłymi wrogami. Decyzja o przyjęciu chrztu wprowadziła państwo Polan do grona chrześcijańskiej Europy w obrządku zachodnim, co sprawiło, że Mieszko stał się równorzędnym partnerem ogólnochrześcijańskiej wspólnoty.

W czasie panowania Mieszka, na ziemie polskie zaczęła napływać kultura łacińska, na dwór przybywali pierwsi wykształceni doradcy, a także rozpoczęto budowę organizacji kościelnej. Pod koniec swojego życia wydał Dagome iudex, w którym oddawał państwo pod opiekę papieża opisując granice swoich ziem. Dzięki temu można określić, że przed śmiercią mieszka granice państwa polskiego przebiegały wzdłuż Bałtyku, granic Rusi, Prus, Krakowa, Moraw i Milska, do Odry i dalej do Gniezna. Są to jedynie umowne granice, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że w granicach był także Śląsk i Sudety.

Mieszko I zmarł 25 maja 992 roku i prawdopodobnie była to naturalna śmierć. Jego prochów nigdy nie odnaleziono, a miejsca pochówku nie udało się do końca ustalić, jednak według tradycji i założeń, spoczął w katedrze poznańskiej. Mieszko I podzielił swoje państwo pomiędzy swoich synów: Bolesława Chrobrego (z małżeństwa z Dąbrówką), Mieszka i Lamberta (z małżeństwa z Odą Dytrykówną). Ostatecznie, wadzę w państwie przejął najstarszy syn, Bolesław, który został pierwszym koronowanym królem Polski.


CHRZEST POLSKI W DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

POLECAMY TAKŻE


Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by element_6 DESC , element_24 DESC LIMIT 0,4' at line 9' in /pai_wiadomosci.php:154 Stack trace: #0 /pai_wiadomosci.php(154): PDOStatement->execute() #1 {main} thrown in /pai_wiadomosci.php on line 154