SWP

   USA


 2023-05-25 O solidarności amerykańskiej Polonii i promocji naszego kraju

Agata Kornhauser–Duda spotkała się w czwartek z Bogdanem Chmielewskim, Przewodniczącym Polsko–Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Tematem rozmowy był realizacja programu Stażu Prezydenckiego umożliwiającego amerykańskim studentom, w tym osobom o polskich korzeniach, pozyskanie wiedzy o współczesnej Polsce oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w naszym kraju. Mówiono również o zaangażowaniu amerykańskiej Polonii we wsparcie Ukrainy i uchodźców.

Polsko–Słowiańska Federalna Unia Kredytowa to największa etniczna instytucja finansowa w USA. Jej misją jest stałe wspieranie środowiska Polonii. Co roku do organizacji polonijnych, szkół, klubów, parafii trafia ponad 2,5 mln dolarów w postaci dotacji. PSFUK jest też największym polonijnym pracodawcą, zatrudniającym ok. 320 pracowników: w większości urodzonych w Polsce lub mających polskie korzenie.

Unia wspiera także działalność dziecięcych hospicjów w Polsce poprzez coroczną świąteczną zbiórkę środków. Każdorazowo jedna z placówek rekomendowana jest przez Małżonkę Prezydenta.

Trwająca wizyta Bogdana Chmielewskiego w Warszawie związana jest z realizacją kolejnej edycji Stażu Prezydenckiego mającego pomóc amerykańskim studentom oraz ich kolegom o polskim pochodzeniu w zdobyciu doświadczenia zawodowego poprzez wizyty studyjne w wiodących spółkach skarbu państwa i międzynarodowych firmach prywatnych w Polsce.

Już jutro (26 maja), po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID–19, Prezydent Andrzej Duda zainauguruje w Pałacu Prezydenckim powrót do idei i tradycji Stażu Prezydenckiego oraz wręczy tegorocznym Stażystom dyplomy uczestnictwa w 4. edycji programu. Jednym z celów programu jest promocja pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, poszerzenie wiedzy uczestników Stażu na temat Polski, jej gospodarki, historii i kultury. Intencją Kancelarii Prezydenta RP oraz partnerów Stażu Prezydenckiego jest również chęć zainspirowania uczestników Stażu do odwiedzania Polski oraz rozważenia budowania ścieżki kariery zawodowej na polskim rynku pracy.

Program Stażu Prezydenckiego został zainicjowany w 2017 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W dotychczasowych trzech edycjach programu wzięło udział 60 studentów amerykańskich, głównie z uczelni o profilu ekonomicznym i technicznym.

Agata Kornhauser–Duda i Bogdan Chmielewski rozmawiali również o sytuacji w Ukrainie oraz o bieżących potrzebach jej mieszkańców i uchodźców przebywających w naszym kraju. Pierwsza Dama wyraziła głęboką wdzięczność dla amerykańskiej Polonii, która od wybuchu wojny wykazuje się solidarnością w niesieniu pomocy Ukraińcom i podejmuje szereg inicjatyw na ich rzecz. Poruszono kwestię zakresu i kierunku działań, dzięki którym potrzebujący uzyskają najbardziej optymalne wsparcie. Z inicjatywy Pierwszych Dam Agaty Kornhauser–Dudy i Ołeny Zełeńskiej ruszył cykl szkoleń przeznaczonych dla ukraińskich strażaków ochotników. Na początku maja w Turawie (woj. opolskie) zainaugurowano kurs, który przygotował i przeprowadził Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Równolegle, w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym, prowadzone są szkolenie ukraińskich medyków z zakresu rehabilitacji i leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD). By wesprzeć Ukrainki w budowaniu samodzielności i niezależności podczas pobytu w naszym kraju ważne jest umożliwienie im nauki języka polskiego. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi wiele organizacji i instytucji. By jak najskuteczniej pomóc ukraińskim uchodźczyniom w aktywizacji zawodowej Pierwsza Dama i Prezeska Omenaa Foudantion zainicjowały program intensywnej nauki języka polskiego dla dorosłych. W pierwszej edycji intensywnego kursu języka polskiego uczestniczyło 60 pań, które opanowały znajomość języka na poziomie A1. W bieżącym roku wystartowała druga edycja projektu dla początkujących oraz uruchomiono grupę pozwalającą na kontynuację edukacji na poziomie B1. Każdy kurs zakłada 80 godzin lekcyjnych, a zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: KPRP


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005540 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×