SWP

   Litwa


 2023-06-05 Pod znakiem tańca ludowego

„Kiedy tancerz tańczy ziemia pod nim jest święta.”
Martha Graham

W dniu 4 czerwca Park w Rudominie tętnił gwarem i muzyką. Tego dnia, już po raz czwarty, w Rudominie odbył się Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego „Tańcuj, tańcuj, okręcaj...”, na który przybyły zespoły nie tylko z rejonu wileńskiego, ale i z całej Litwy, a nawet z Polski.

Festiwal skierowany jest do amatorów i miłośników tańca w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Celem festiwalu jest promocja sztuki amatorskiej, pielęgnowanie kultury ludowej i wielokulturowości Wileńszczyzny, rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży tańcem ludowym oraz poznawanie kultury tanecznej różnych narodów, promowanie współpracy i integracji tancerzy i kierowników zespołów, dążenie do tego, aby tancerze doświadczali radości ruchu, tworzenia, występu, poznania i wyrażania siebie, przedstawienie tańca jako jednego ze sposobów promowania zdrowego życia i sensownego spędzania wolnego czasu. W festiwalu mogły wziąć udział amatorskie kolektywy artystyczne, tancerze solo prezentujący kompozycje tańców ludowych różnych narodów. Limit wiekowy: od 7 do 65 lat. Czas trwania występu kolektywu miał wynosić 10-15 minut. Repertuar, wykonanie utworu, wizerunek zespołu musiał odpowiadać wiekowi wykonawców oraz wymogom estetycznym sceny.

Organizatorzy się cieszą, iż festiwal w Rudominie wzbudza zainteresowanie zespołów. Każdego roku bierze w nim udział coraz więcej kolektywów. W tym roku swój dorobek artystyczny zaprezentowało 18 zespołów. Niektóre kolektywy reprezentowali tancerze w kilku grupach wiekowych. Publiczność miała wspaniałą możliwość podziwiać piękną sztukę w wykonaniu zespołów tańca ludowego z różnych zakątków Litwy oraz innych krajów.

Gospodarzy podczas festiwalu reprezentował zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka”, którego kierownikiem jest Wioleta Cereszka. Jako pierwsza wystąpiła najmłodsza grupa tego zespołu. Choreografowie grupy: Patrycja Salmanowicz i Karolina Pietrusewicz. Podczas festiwalu swój występ miały również dzieci tworzące tzw. „Małą Rudomiankę”, której choreografem jest Irena Brazis. W ich wykonaniu publiczność podziwiała polkę wileńską. Na scenie wystąpiła także młodzieżowa grupa taneczna zespołu „Rudomianka”, która zaprezentowała taniec żywiecki. Publiczność nie szczędziła dłoni oklaskując każdy występ tych młodych utalentowanych tancerzy.

Z Polski na festiwal przybył reprezentacyjny zespół pieśni i tańca „Zawiercie”. Kolektyw ten funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Zespół został założony z inicjatywy choreograf Anny Szymańskiej w 1998 roku. Członkowie zespołu są w większości wychowankami Pani Szymańskiej, tańczący niegdyś pod jej kierunkiem w innych zespołach, obecnie studenci lub osoby czynne zawodowo, a także młodzież szkół średnich z Zawiercia i okolic. Zespół prezentuje bogaty program polskich tańców narodowych – Krakowiaka, Poloneza, Kujawiaka z Oberkiem, a także tańce i pieśni z regionów. Zespół występował na wielu scenach krajowych i zagranicznych uczestnicząc w licznych festiwalach, imprezach folklorystycznych, okolicznościowych, charytatywnych i sportowych. Grupą taneczną kieruje Monika Nowosadko. Podczas festiwalu można było podziwiać tańce z Krakowa Wschodniego oraz polkę słowacką w wykonaniu tego zespołu.

Swój dorobek artystyczny zaprezentował zespół tańca ludowego ,,Fasolinki“. Zespół działa już od 18 lat. Uczestnikami są dzieci klas początkowych Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie. Na repertuar zespołu składają się tańce ludowe i współczesne. Zespół aktywnie bierze udział w rejonowych festiwalach tanecznych, a także koncertuje na świętach szkolnych i gminnych. Kolektywem kieruje Anna Miluszkiewicz.

Wilno reprezentował zespół taneczny „Leszczyniaki“. Zespół został założony w 2021 roku. Założycielem była Olga Walentynowicz, a w 2022 roku opiekunem artystycznym i choreografem została Alena Matujzo. „Leszczyniaki” - to ponad 70 tancerzy w różnym wieku, czyli od pierwszej do dziesiątej klasy. Zespół organizuje zajęcia w czterech kategoriach wiekowych, a zespolacy mają okazję poznać różne style taneczne: tańce ludowe, tańce współczesne, hip-hop. „Leszczyniaki” godnie reprezentują szkołę na wielu konkursach i przeglądach tanecznych oraz imprezach lokalnych. Podczas festiwalu grupa młodsza zespołu zaprezentowała taniec „Krakowiak”, natomiast grupa starsza – litewski taniec ludowy „Saulala Nusilaido Mėnulis Patekėjo“.

Z Poniewieża zaś przybył zespół tańca ludowego „Sūkurėlis”. Zespół powstał w 2016 roku w progimnazjum „Vyturio”. Kolektyw stanowią dzieci w wieku 11-12 lat. Zespół uczestniczy w różnych projektach, festiwalach, koncertach w szkole i poza nią. Kierownikiem kolektywu jest Vaida Pečiulienė. „Sūkurėlis” zaprezentował dwa tańce: „Linksmapolkė”, polkę „Mažylė”, „Moksleiviška polkutė” oraz „Kalbos pamokėlė”.

Na scenie tego dnia wystąpił zespół pieśni i tańca „Mały Jawor” z Awiżeń. Zespołem kieruje Elita Sinkiewicz, grupą taneczną Renata Lisowska-Urbanowicz, kapelmistrzem jest Oleg Kwiecień. Dzieciaki przedstawiły suitę śląską. To był tylko drugi ich występ na wielkiej scenie, więc publiczność podtrzymała zespół hucznymi oklaskami.

Kolejnym uczestnikiem z Wilna był kolektyw „Švieselė” działający w Szkole Podstawowej „Šviesa”. Zespół istnieje od około 10 lat. Początkowo kolektyw występował skromnie tylko na imprezach szkolnych, ale w ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie litewskimi tańcami ludowymi znacznie wzrosło. Tancerze zdobyli się na odwagę i zaczęli występować nie tylko w swojej szkole, ale także na różnych konkursach tańca litewskiego, festiwalach, a nawet w projektach telewizyjnych. Obecnie zespół składa się z dwóch grup: uczniów klas I-II oraz uczniów klas III-IV. Członkowie kolektywu chętnie wyrażają się poprzez sztukę narodową. „Švieselė” nie tylko pielęgnuje litewską kulturę i tradycje ludowe, gromadzi doświadczenie sceniczne, ale także wyznaje określone wartości. Kierownikiem kolektywu jest Ineta Dubininkaitė. Podczas festiwalu zespół zatańczył takie tańce, jak: „Kepurinė”, „Laikrodukas”, „Oi šermukšnio”, „Pinavija”, „Tu, kiškeli leliumoj”.

Na festiwal w Rudominie zawitał również przez wielu lubiany zespół „Mała Wilia”. Początki „Wilii” sięgają 1955 roku. W ciągu ponad 55 lat działalności „Wilia” dała ponad 1500 koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno pokolenie śpiewaków, tancerzy i muzyków. Na przestrzeni lat działalności artystycznej zespół niejednokrotnie prezentował swój dorobek na renomowanych festiwalach i koncertach na Litwie, w Polsce, Niemczech, Czechach, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Estonii, Hiszpanii, Włoszech, Macedonii, Grecji, Czarnogórze. Bogaty i różnorodny repertuar „Wilii” skupia w sobie folklor różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe, jak też pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej. W skład liczącego około 140 osób zespołu, wchodzą obecnie 2 grupy taneczne oraz 2 chóry. Kierownikiem artystycznym jest Renata Brasel a choreografem dziecięcej grupy tanecznej Beata Bużyńska. Publiczność festiwalu miała okazję podziwia wiązankę tańców narodowych (kujawiak, oberek, polka) w wykonaniu tego zespołu.

Z Niemenczyna przybył zespół pieśni i tańca „Ojcowizna”. Zespół został założony wiosną 2017 roku. „Ojcowizna” to ponad 80 osobowy zespół wielopokoleniowy, który tworzą 2 grupy chóru, 3 grupy taneczne i kapela. Głównym celem i zadaniem „Ojcowizny” jest zachowanie pieśni i tańców Wileńszczyzny, propagowanie tradycji i obyczajów tego regionu, promocja unikatowości splotu wielu różnych narodowości, kultur zamieszkujących nasz kraj. Kierownik i dyrygent zespołu — Wioletta Leonowicz, kierownik kapeli i kompozytor – Krzysztof Stankiewicz, kierownik młodszej i najmłodszej grupy - Jadwiga Stankiewicz, choreograf – Teresa Andruszkiewicz, Erwin Mieczkowski. Różne grupy tego zespołu zatańczyły takie tańce, jak: „Polka”, „Krakowiak” i „Poleczka”, „Polka szalona”, „Tańce chełmskie”, „Mazur”.

Publiczność serdecznie przywitała na scenie zespół dziecięco-młodzieżowy „Bursztynki” z Pakieny. Kolektyw ten powstał w 2012 r. przy Szkole Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie. Celem zespołu jest kultywowanie polskich tradycji, zapoznanie młodzieży z polskim tańcem i pieśnią oraz zaszczepienie miłości do polskiego folkloru. Zespół w ciągu wielu lat działalności wzbogacił swój repertuar o takie tańce narodowe, jak polonez i krakowiak, a także o pieśni i tańce z regionów: beskidzkiego, górnośląskiego oraz kaszubskiego. Zespół wykonuje także tańce litewskie i białoruskie. Na scenie w Rudominie wystąpiły dwie grupy taneczne zespołu „Bursztynki” i zaprezentowały „Suitę lubelską”.

Gospodarzy festiwalu reprezentował również dziecięcy zespół taneczny ,,Žiogeliai“, działający przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Zespół powstał w 2009 roku. Kierownikiem jest Ineta Dubininkaitė, reżyser tańca i wieloletnia tancerka zespołu „Šviesa” i kolektywu „Vilniaus Pynimėlis”. Repertuar zespołu składa się z różnych litewskich tańców ludowych i kreatywnych kompozycji o litewskiej tematyce ludowej. Podczas festiwalu kolektyw zaprezentował cząstkę swego bogatego repertuaru, a mianowicie tańce: „Gailingis”, „Artojėliai”, „Išvedė oželį”, „Suktinis”.

Swoim niesamowitym występem wszystkich zachwycił zespół tańca ludowego „Hałas” z Czarnego Boru, pod kierownictwem Krystyny Wołejko. Każdy występ tej dynamicznej i pełnej energii grupy artystycznej jest niezapomnianym spektaklem, który wprowadza publiczność w magiczny świat tańca i muzyki ludowej. Tak też było i tym razem. Grupa średnia zespołu zaprezentowała poleczkę, a grupa starsza - taniec górali spiskich.

Podczas festiwalu swój występ miał zespół taneczny „Kropelki”, działający przy Centrum Kultury w Mariampolu. Wieloletnim kierownikiem artystycznym i choreografem kolektywu jest Krystyna Wołejko. „Kropelki” liczą ponad 60 osób w wieku 3-25 lat i pracują w trzech grupach wiekowych. W repertuarze zespołu są nie tylko polskie i litewskie tańce ludowe, ale również stylizowane tańce ludowe innych narodów świata. Publiczność podziwiała suitę lubelską w wykonaniu grupy średniej tego kolektywu oraz stylizowaną polkę „W moim ogródeczku” w wykonaniu starszej grupy.

Z Polski przybył szkolny zespół taneczny ,,Lavonicha”. Kolektyw rozpoczął działalność w marcu 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce. Zadebiutował na scenie podczas ,,Pikniku z Białorusem”. Zaprezentował wtedy krótkie tańce białoruskie oraz tradycyjny taniec białoruski ,,lawonichę”. Pierwszy występ odbył się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Piosenka Białoruska 2018”, który zakończył się zajęciem I miejsca podczas eliminacji rejonowych w Siemiatyczach i II miejscem podczas eliminacji centralnych w Hajnówce. Zespół zaprezentował się również w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas koncertu galowego. W roku 2019 zespół taneczny brał udział w Regionalnym Festiwalu Tańca Choreograficznego ,,Magia Tańca” w Prużanach na Białorusi, gdzie zajął II miejsce w kategorii taniec ludowy w swojej grupie. Założycielem oraz opiekunem zespołu jest pani Volha Viliuk.

Litewskie tańce ludowe zaprezentował zespół tańca ludowego „Sutartinis”, który działa przy Centrum Kultury w Ejragole (rejon rosieński). W swojej karierze kolektyw „Sutartinis” ma na swoim koncie 3 republikańskie festiwale piosenki, regionalne konkursy, aktywnie uczestniczy w koncertach w swoim mieście, rejonie, regionie, a po raz drugi weźmie udział w festiwalu piosenki regionu Kłajpedy. Repertuar kolektywu obejmuje litewskie tańce ludowe oraz tańce innych narodów. Kierownikiem kolektywu jest Marytė Kvietkuvienė. Zespół wykonał litewskie tańce ludowe: „Vakaruškos”, „Žiežmarii Polka”, łotewski taniec ludowy „Klapdancis” i ukraińską kompozycję ludową „Karapet”.

W festiwalu wziął udział zespół taneczny „Makowy smak” z Ławaryszek. Zespół powstał w 2016 roku przy gminnym Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Ławaryszkach z inicjatywy młodzieży. Głównym celem działalności kolektywu jest pielęgnowanie tradycji ludowej oraz popularyzacja polskiego folkloru wśród dzieci i młodzieży w gminie. Członkowie zespołu „Makowy smak” cyklicznie prezentują swoje układy na lokalnych i gminnych wydarzeniach. Zespołem kieruje Teresa Bożerodska.

Niemenczyn na festiwalu reprezentował również dziecięco-młodzieżowy zespół taneczny „Jutrzenka”. Zespół istnieje od 1975 roku. Założycielem kolektywu był duży miłośnik kultury polskiej Jan Gabriel Mincewicz. Jest to najdłużej działający zespół w Niemenczynie. W repertuarze zespołu są tańce z terenów Wileńszczyzny oraz Polski. Starsza grupa tańczy również ukraińskie, węgierskie i białoruskie tańce ludowe. Zespół aktywnie bierze udział w różnych festiwalach i koncertach. Wiele razy koncertował w Polsce oraz Niemczech. Obecnie zespołem kieruje Leonarda Klukowska.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego w Rudominie był prawdziwą ucztą dla duszy. Publiczność nie mogła się nacieszyć pięknymi tańcami i muzyką, jak też kolorowymi strojami tancerzy.

Organizatorem IV Międzynarodowego Festiwalu Tańca Ludowego „Tańcuj, tańcuj, okręcaj...” był Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, pod kierownictwem Wiolety Cereszki.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Samorządowi Rejonu Wileńskiego za wsparcie finansowe imprezy. Słowa dziękczynienia płyną również pod adresem wszystkich uczestników festiwalu za aktywny udział i przepiękne tańce.


inf. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: L24.lt


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 698 962 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU