SWP

   Kanada


 2023-09-18 Wystawa Warszawa Mariupol i wizyta Marszalek Gosiewskiej

W piątek 15 września w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Warszawa - Mariupol, miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei". Gościem honorowym wystawy była Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska. W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. Konsul Generalna RP w Toronto Magdalena Pszczółkowska, Konsul Generalny Ukrainy w Toronto Oleksander Shevchenko, Generał Brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Myron Demkiw Szef Policji w Toronto, ontaryjscy politycy, przedstawiciele organizacji polonijnych, weterani.

W oficjalnej części uroczystości Konsul Generalna RP Magdalena Pszczółkowska wspomniała historię i zamysł wystawy, jej znaczenie ukazuje tragiczne losy dwóch miast dotkniętych barbarzyńskimi zniszczeniami z jednej strony faszyzmu, z drugiej zaś będącymi efektem rosyjskiej agresji.

Marszałek Malgorzata Gosiewska przypomniała historię Powstania Warszawskiego i zrujnowanie Warszawy przez hitlerowców, a następnie nawiązała do losów Mariupola, od jego historii, tradycji, roli w kulturze, aż do tragicznych wydarzeń od początku sowieckiej agresji. Stwierdziła jednak, że podobnie jak odbudowa Warszawy ma głęboką nadzieję i przekonanie, że Mariupol odzyska swoją dawną świetność.

Generał Andrzej Bartkowiak swoje wystąpienie poświęcił roli jaką odegrała i nadal odgrywa Państwowa Straż Pożarna w pomocy Ukrainie, a zwłaszcza zaś w ilości przekazywanego sprzętu. Wspomniał również i o tym, że to w wyniku jego inicjatywy i listu skierowanego do dowódców straży pożarnych wielu innych państw pomoc dla Ukrainy stała się znacznie większa, a co za tym idzie skuteczna.

Na zakończenie Konsul Generalny Ukrainy Oleksander Schevchenko nawiązał do losów Mariupola, relacji polsko-ukraińskich, i podziękował Polonii kanadyjskiej i Polsce za nieustającą pomoc i wsparcie od pierwszego dnia wojny.

Przed otwarciem wystawy Marszałek Małgorzata Gosiewska razem z Konsul Generalną Magdaleną Pszczółkowską odwiedziły znajdująca się w Centrum im. Jana Pawła II Polską Bibliotekę, a także nowo wyremontowaną salę (z polskimi akcentami w ich dekoracji), w której już od przyszłego tygodnia będą się odbywać zajęcia dla polonijnych dzieci i młodzieży.


Tekst i zdjęcia: Piotr Figura</p>POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: korespondencja dla PAI


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14380672 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×