SWP

   Polska


 2023-09-19 Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie i Australii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego "Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie i Australii" w latach 2023-2024. W ramach tego projektu, wsparciem zostanie objętych 6 organizacji polonijnych:

  1. Polska Szkoła im. Jana Matejki w McHenry
  2. Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles
  3. Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Utah (Salte Lake City)
  4. Polska Sobotnia Szkoła im. Kazimierza Pułaskiego w Atlancie
  5. Polska Szkoła Katolicka im. Św. Jana Pawła II w Phoenix
  6. Akademia Językowa PolCa w Windsor

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia itp.

Całkowita wartość projektu: 211 264,95 PLN
Kwota dotacji: 200 264,95 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI 2023POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 556 038 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×