SWP

   USA


 2023-09-19 Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA w 2024

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego "Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA w 2024". W ramach tego projektu, wsparciem zostanie objętych 12 szkół polonijnych:

 1. Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda w Chicago
 2. Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
 3. Polska Szkoła Dokształcająca im. Tadeusza Kościuszki w Salem
 4. Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington
 5. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej w Chicago
 6. Parafialna Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago
 7. Polska Szkoła im. Maksymiliana Kolbe w Chicago
 8. Polska Szkoła im. Czesława Miłosza w Schaumburgu
 9. Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej NFP w Oak Lawn
 10. Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bostonie
 11. Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta w Palos Heights
 12. Szkoła Języka Polskiego im. Janusza Korczaka w Providence

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia itp.

Kwota dotacji: 498 127,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 470 453,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI 2023POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 866 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×