SWP

   Polska


 2023-09-25 Kazimierz Romanowicz

Trzynaście lat temu, 25 września 2010 r., na emigracji zmarł wybitny działacz polonijny Kazimierz Romanowicz. Żołnierz 2. Korpusu Polskiego, polski wydawca, księgarz, twórca księgarni i wydawnictwa "Libella" w Paryżu, działających w latach 1946-93.

Urodził się 9 listopada w 1916 r. w Lemieszówce k. Kamieńca Podolskiego. Pierwszą pracę w księgarni rozpoczął w przedwojennej Warszawie, u Gebethnera i Wolffa, w której odpowiedzialny był za dział francuski. W 1937 r. został wysłany na praktykę zawodową do Księgarni Polskiej w Paryżu. 3 września 1939 r. zgłosił się jako ochotnik do formującego się we Francji Wojska Polskiego. W 1942 r. po szkoleniu w obozie w Coetquidan został skierowany do 2. Korpusu Polskiego na Bliski Wschód, przeszedł z nim kampanię włoską. Po zakończeniu wojny został kierownikiem Księgarni "Libella" - utworzonej początkowo jako placówka kontynuująca działalność wydawniczą oddziału kultury i prasy 2. Korpusu, z siedzibą na paryskiej Wyspie św. Ludwika.

Od 1947 r. był kierownikiem księgarni „Libella” utworzonej na wyspie świętego Ludwika w Paryżu przez Oddział Kultury i Prasy II Korpusu. Tak jak Instytut Literacki, tak i Libella miała służyć krzewieniu kultury polskiej wśród ludności polskiej poza granicami kraju.

W 1959 r., wraz z żoną, znaną pisarką emigracyjną Zofią Romanowiczową (1922-2010) założył w przylegającym do księgarni pomieszczeniu "Galerię Lambert", prezentującą dokonania nowoczesnego malarstwa polskiego i światowego - na kilkudziesięciu wystawach swe prace prezentowali m.in. Tadeusz Dominik, Jan Lebenstein, czy Jacek Fedorowicz. W galerii odbywały się także wieczory autorskie m.in. Józefa Czapskiego, Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Jeleńskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Krzysztofa Pomiana, czy Aleksandra Wata.

Ostatnie lata spędził w domu spokojnej starości w Lailly-en-Val. Zmarł 25 września 2010 r. w Orleanie we Francji.

Romanowicz został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie).


Kazimierz Romanowicz w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 556 184 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×