SWP

   Litwa


 2023-10-01 Wydarzenia – Spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenia – Spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie.

W ramach zadania wsparcie otrzymał Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie.

Spotkanie opłatkowe organizowane przez Związek Polaków na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie stało się tradycją. U progu Bożego Narodzenia w Wilnie spotykają się przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie aby poczuć wspólnotę, złożyć sobie życzenia, podsumować roczną działalność i nakreślić plany na przyszłość.

Celem zadania jest pielęgnowanie polskich obyczajów i tradycji wynikających z chrześcijaństwa; wzmacnianie poczucia wspólnoty przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie, pobudzanie tożsamości narodowej i aktywności społecznej oraz kształtowanie współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji; prezentowanie osiągnięć polskich środowisk w kraju ich zamieszkania.


Kwota dotacji: 70 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 73 686,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 556 154 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×