SWP

   Czechy


 2023-12-02 Konwent Prezesów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC

W środę 29 listopada 2023 w Czeskim Cieszynie w salce Centrum Polskiego Kongresu Polaków w RC w siedzibie Zarządu Głównego PZKO odbył się ostatni w tym roku Konwent Prezesów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

Projekt budżetu na rok 2024

Tematem przewodnim posiedzenia był projekt budżetu na rok 2024. Danuta Jochymek z działu ekonomiczno-gospodarczego Zarządu Głównego PZKO przedstawiła w przygotowanej prezentacji projekt budżetu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego na przyszły rok, który zawiera również dotacje zgłoszonych projektów przez miejscowe koła i Zarząd Główny PZKO. Projekt budżetu szczegółowo objaśniła prezes Związku Helena Legowicz. Wszyscy obecni Prezesi Miejscowych Kół PZKO lub upoważnieni zastępcy swym głosem zatwierdzili Projekt budżetu na rok 2024.

Obecnych było 31 prezesów Miejscowych Kół PZKO lub upoważnionych zastępców.

Dom Polski PZKO przy ul. Bożka 16

Prezes PZKO informowała obecnych, iż Zarząd Główny nie jest w stanie zdobyć dotacji na remont Domu Polskiego PZKO przy ul. Bożka 16 w Czeskim Cieszynie. W ciągu najbliższych dwu trzech lat, w czasie kiedy przebiega remont generalny obiektu przy ul. Strzelniczej 209/28, ZG nie jest zdolny zyskać dotacji na remont dalszego budynku. Przy czym utrzymanie tej nieruchomości przynosi straty. Środki za wynajem Zgromadzeniu Agape, pokrywają tylko jedną trzecią z potrzebnej sumy.

Obecnie budynek na Bożka wykorzystuje MK PZKO Czeski Cieszyn – Centrum, Zespół Pieśni i Tańca Olza i zespół dziecięcy Rytmika. Budynek nie ma zaplecza kuchni i stałego gospodarza. Krótka historia budynku znajduje się na stronie PZKO tutaj.

Prezes Legowicz podkreśliła, że obowiązkiem jest dbanie o majątek organizacji. Dodała, że w sytuacji, kiedy ZG nie ma szans na zyskanie dotacji na remont, a z finansowaniem utrzymania swojej nieruchomości ma problemy, rozwiązaniem problemu może być przekazanie budynku któremuś z Miejscowych Kół PZKO lub innej polskiej organizacji. W tej nowej sytuacji nowy gospodarz domu na Bożka będzie miał większe szanse na pozyskanie dotacji na remont. Wiceprezes PZKO Andrzej Suchanek stwierdził, że zupełnie ostatecznym rozwiązaniem byłaby sprzedaż tego obiektu.

Wszyscy uczestnicy zebrania, zdając sobie sprawę, że natychmiastowe rozstrzygnięcie tego problemu nie jest możliwe, doszli do wniosku, że konieczna jest dogłębna dyskusja, z której powinny wyniknąć propozycje rozwiązania. Byłoby wielką stratą, gdyby organizacja pozbyła się tego budynku, jednak związek musi realistycznie patrzeć na przyszłość.

Remont budynku ZG PZKO przy ul. Strzelniczej

Obecnie przebiega drugi etap remontu Fasalówki, podczas którego skończą się prace w piwnicy i w klubie Dziupla. Wyremontowany zostanie również parter budynku ZG PZKO przy ulicy Strzelniczej. Z powodu braku środków zrezygnowano z przygotowania fundamentów pod szyb windy, która miała prowadzić z piwnicy aż do trzeciego piętra.

W ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022 ZG PZKO w 2022 roku zyskało wsparcie finansowe w wysokości 4,7 miliona koron, w 2023 roku na omawiany drugi etap remontu 10 milionów koron. Na trzeci etap remontu w 2024 roku przeznaczono pół miliona złotych. Podkreślić trzeba, że całkowita dotacja przekazana w ramach trzyletniej umowy pokryje niespełna połowę kosztów potrzebnych na remont generalny Fasalówki.

Dlatego Zarząd Główny szuka kolejnych źródeł finansowania. Między innymi w przyszłym roku zostanie na ten cel ogłoszona zbiórka publiczna.

Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC

XIV Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej odbędzie się 20 kwietnia 2024 w Trzyńcu w domu kultury Trisia. We wrześniu 2023 na VIII posiedzeniu Rady Przedstawicieli KP została zaakceptowana nowa ordynacja wyborcza, z której wynika, że PZKO nominuje 80 delegatów. Prezes Związku Helena Legowicz informowała, że pisemnie zwróci się do prezesów z apelem o nominowanie kandydatów z poszczególnych kół w terminie do końca lutego 2024.

Termin do zgłoszenia nazwisk delegatów za organizacje polskie (w tym i PZKO) zrzeszone w Kongresie Poloków w RC mija 20 marca 2024.


Tekst i zdjęcia: Roman Strzondała
zwrot.cz


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: zwrot.cz


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14952228 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×