SWP

   Węgry


 2024-02-12 „Gmina Kolbuszowa wczoraj i dziś. Odkrywanie dziedzictwa Lasowiaków”

Polski Dom Kultury na Węgrzech oddział Óhegy oraz Urząd Miejski w Kolbuszowej, 11 lutego 2024r. zaprosił Polonię i jej węgierskich przyjaciół do budapeszteńskiego Domu Polskiego na bardzo ciekawą promocję Gminy Kolbuszowa. Podczas przedstawiania regionu zaprezentowano film promocyjnego Gminy Kolbuszowa.

Kolbuszowa to miasto w województwie podkarpackim w powiecie kolbuszowskim. Leży nad rzeką Nil, na płaskowyżu Kolbuszowskim w Kotlinie Sandomierskiej na skraju Puszczy Sandomierskiej. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Kolbuszowa uzyskała lokację miejską w 1690 roku. Ważną częścią promocji był wernisaż bardzo ładnie przygotowanej wystawy fotograficznej: „Gmina Kolbuszowa wczoraj i dziś. Odkrywanie dziedzictwa Lasowiaków”.

Wiele miejsca poświęcono istniejącemu w Kolbuszowej od blisko pół wieku skansenowi - urokliwym wsiom z przełomu XIX i XX wieku. Prezentują tam „kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Na niemal 30 hektarach eksponowanych jest ponad 80 obiektów dużej i małej architektury drewnianej. Są wśród nich chałupy, budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, kurniki), stodoły, spichlerze, maneż, bróg, budynki przemysłów wiejskich, jak młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia i garncarnia, wreszcie budynki użyteczności publicznej – szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół pw. św. Marka Ewangelisty. Do najstarszych obiektów należą m.in.: dwór z Brzezin z 1753 r., spichlerz dworski z Bidzin z 1784 r., chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Mielca-Rzochowa postawiony w 1843 r.”

Prezentację ubarwiał występ pełnej energii kapeli ludowej „Lasowiackie Baby” w składzie: Mariola Szypuła, Michalina Szypuła, Marta Nycek Kaczor, Jadwiga Czachor i nie mający sobie równych, przywieziony specjalnie przez polskich gości na tę okazję znakomity poczęstunek regionalny.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Marek Gil zastępca burmistrza Kolbuszowej, burmistrz partnerskiego Kolbuszowej węgierskiego miasta Matészálka Péter Hanusi, ks. dziekan Lucjan Szumierz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Justyna Niepokój Gil etnolog, animator kultury z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Andrzej Selwa - kierownik referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Obecny był proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. oraz Márton Okos ze Stowarzyszenie Báthori-Bem, a funkcję gospodyni pełniła dyrektor Polskiego Domu Kultury Monika Molnárné Sagun.

Promocja Kolbuszowej i regionu w Domu Polskim miała zapach najprawdziwszego polskiego chleba, podkarpackiej życzliwości i szczerej ludzkiej przyjaźni. Oby takich spotkań było więcej.

Obecna tam była fotoreporterka "Głosu Polonii" Barbara Pál. Popatrzcie co zanotowała:


inf. wł. Głos Polonii, fot. B.Pál


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14952338 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×