SWP

   USA


 2024-02-24 Srebrny jubileusz polskiej szkoły na Ridgewood

„Uczmy mowy ojczystej, polskiej kultury, tradycji i wartości – bezcennego skarbu, a szybko przekonamy się o bogactwie przekazanym naszym dzieciom, którego nikt im nie odbierze” – to motto przyświecające działalności Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood. Placówka ta właśnie obchodzi srebrny jubileusz, który został uczczony dwudniowymi uroczystościami.

„Od 25 lat rozwija się i tworzy coś ważnego. Oczywiście nie robię tego sama, tworzymy to wspólnie, z wieloma wspaniałymi, uzdolnionymi, ambitnymi, niesamowicie inspirującymi ludźmi – dorosłymi, młodzieżą i dziećmi – to są nasi nauczyciele, rodzice i uczniowie. Pomagają nam z zewnątrz również inni ludzie indywidualnie, a także organizacje, instytucje i sponsorzy. To dzięki tym wszystkim osobom tworzymy naszą szkołę i możemy obchodzić nasz jubileusz” – powiedziała „Nowemu Dziennikowi” Małgorzata Starzec opowiadając o Polskiej Szkole im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood, z którą związana jest od samego początku, najpierw jako nauczycielka, a od 2005 r. jako dyrektorka.


Małgorzata Starzec jest związana z działalnością Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej od samego początku jej istnienia, natomiast funkcję dyrektora pełni od lipca 2005 roku / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIKOkolicznościową mszę św. odprawiali (od lewej): ks. Andrzej Salwowski, ks. Dariusz Blicharz i ks. Władysław Kubrak / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK


„Jubileusz ten to na pewno znaczące podsumowanie. To dla mnie ogromna radość, że tak pięknie się rozwijamy, i duma z tego, co robimy przez wszystkie lata” – dodała nasza rozmówczyni. Zwróciła też uwagę na ogromne zaangażowanie wielu osób w przygotowanie dwudniowych uroczystości rocznicowych. Specjalna msza św. oraz okolicznościowa akademia miały miejsce 20 stycznia, natomiast jubileuszowy bal odbył się 3 lutego.

OKOLICZNOŚCIOWA MSZA

Jubileusz 25-lecia działalności Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood rozpoczęła specjalna msza św. odprawiona przez trzech księży związanych z tą placówką oświatową – ks. Andrzeja Salwowskiego, ks. Władysława Kubraka i ks. Dariusza Blicharza. Uczestniczyli w niej nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, a także goście specjalni, wśród których był m.in. wicekonsul Stanisław Starnawski oraz prezes Centrali Poskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka i jej zastępczyni Renata Jujka oraz prezes terenowa Ewa Załusińska.

Okolicznościowe i zarazem bardzo ciekawe kazanie poświęcone edukacji i wychowaniu polonijnej młodzieży wygłosił ks. Andrzej Salwowski. Oparł je na swoich obserwacjach i wspomnieniach związanych z okresem, gdy pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Macieja na Ridgewood oraz opiekę nad działającą tam polonijną placówką oświatową. Zapewniał dzieci i młodzież, że w przyszłości zauważą, że nie jest to zmarnowany czas, mimo że na pewno jest dla nich dodatkowym odciążeniem.


Podczas mszy św. oraz jubileuszowej akademii był wystawiony szkolny poczet sztandarowy / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIKGoście honorowi rocznicowej akademii (od lewej): ks. Andrzej Salwowski, ks. Dariusz Blicharz i ks. Władysław Kubrak, wicekonsul Stanisław Starnawski, wiceprezes CPSD Renta Jujka, prezes terenowa CPSD Ewa Załusińska oraz dyrektorka szkoły na Ridgewood Małgorzata Starzec / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK


„Niech te piękne i wartościowe tradycje związane z naszym językiem, kulturą i historią będą dalej kultywowane i przekazywane. Niech ten czas, który spędzacie tutaj, pozostał w waszych sercach ze świadomością, że nie był on czasem straconym. Niech to będzie dobry i wartościowy czas, i nich on buduje waszą tożsamość, waszą historię i godność jako Polaków i ludzi należących do Polonii” – podkreślił na zakończenie kazana ks. Andrzej Salwowski.

Podczas mszy św. głos zabrał także proboszcz parafii św. Macieja ks. Dariusz Blicharz. Podkreślał znaczenie nauki w polskiej szkole oraz znajomości „języka ojców i dziadków”. Mówił o naszej narodowej tradycji, tożsamości, a także wierze i patriotyzmie.

„Po to jest polska szkoła, żebyśmy zawsze czuli się Polakami, żebyśmy znali swoją wartość, znali historię naszego kraju oraz język i kulturę – stwierdził proboszcz. – Mamy zawsze być dumni z tego, że jesteśmy Polakami” – dodał kapłan zachęcając wszystkich o dbanie o polskość.

W podobnym tonie wypowiedziała się prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka, która również pod koniec mszy św. wygłosiła krótkie przemówienie. Zachęcała dzieci i młodzież nie tylko do nauki w polskiej szkole, ale także do dbania o nasze narodowe dziedzictwo, tradycję, kulturę i historię. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie w działalność polonijnej placówki oświatowej na Ridgewood, a także złożyła gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów edukacyjnych.

„Kochajcie polską szkołę, kochajcie język polski i wszystko to co wiąże się z Polską” – zaapelowała na koniec prezes CPSD.

ROCZNICOWA AKADEMIA

Drugą część jubileuszu stanowiła uroczysta akademia, która miała miejsce w szkolnym audytorium. Były przemówienia, gratulacje, kwiaty, dyplomy i nagrody. Okolicznościowe przemówienie na temat 25 lat działalności Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej wygłosiła dyrektorka Małgorzata Starzec. Przypomniała jej historię, zasługi i osiągnięcia, a także opowiedziała o celach, jakie w tej placówce realizowane są od 25 lat.


Goście honorowi oraz grono pedagogiczne Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej otrzymali specjalne wyróżnienia / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIKPodczas akademii zostało zaprezentowane przez uczniów przedstawienie poświęcone św. Jadwidze Królowej, patronce polskiej szkoły na Ridgewood / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK


Głos zabrał także wicekonsul Stanisław Starnawski. W imieniu konsula generalnego przekazał on dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom życzenia i gratulacje z okazji jubieluszu szkoły. Mówił też o znaczeniu sobotnich placówek dokształcających, a zwłaszcza nauki historii i języka polskiego.

„Ta szkoła na pewno zmieni wasze życie – często po latach absolwenci powtarzają te słowa, podkreślił wicekonsul. – Jest to związane nie tylko z tym, czego się nauczyli, ale także z tym, że zawarli przyjaźnie na całe życie i poznali wielu ludzi” – wyjaśnił Stanisław Starnawski, życząc uczniom takich samych doświadczeń.

Z kolei przedstawicielki Centrali Polskich Szkół Dokształcających, wiceprezes Renata Jujka i prezes terenowa Ewa Załusińska wręczyły na ręce dyrektor Małgorzaty Starzec dyplom dla szkoły przyznany z okazji jubileuszu przez zarząd CPSD. Były także dyplomy dla nauczycieli, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego oraz osób związanych z działalnością tej placówki oświatowej. Wyróżnienia także otrzymali księża związani z tą szkołą.

Dalszą część uroczystości wypełniła prezentacja związana z 25-letnią historią działalności Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood. Dla wielu osób była ona bardzo wzruszająca, ponieważ zawierała wiele archiwalnych zdjęć, przywołujących miłe wspomnienia. W trakcie akademii prezentowane były także eseje i wiersze napisane przez uczniów i dotyczące szkoły, do której chodzą.

Była też część artystyczna wypełniona śpiewem; odśpiewano również hymn szkoły, który niedawno został wprowadzony. Na zakończenie zostało zaprezentowane przedstawienie poświęcone św. Jadwidze Królowej, patronce sobotniej placówki oświatowej działającej na Ridgewood.

JUBIELUSZOWY BAL

Trzecią część uroczystości związanej z 25-leciem działalności Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood stanowił jubileuszowy bal, który miał miejsce w jej audytorium. Wzięło w nim udział ponad 250 osób w tym gośce specjalni, m.in.: wicekonsul Justyna Gollob-Park, bp Witold Mroziewski, ks. Władyslaw Kubrak, ks. Dariusz Blicharz, wiceprezeski Centrali Polskich Szkół Dokształcających Maria Paździor-Marchwińska i Reata Jujka, a także menedżerka PSFCU z Ridgewood Agnieszka Duduś. Uroczystość prowadziła jednka z nauczycielek – Laura Migas-Puch.


Podczas jubileuszowego balu dyrektorka Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood Małgorzata Starzec (w środku) została wyróżniona statuetką im. Janiny Igielskiej, którą wręczyły jej wiceprezeski CPSD Maria Paździor-Marchwińska (z lewej) i Renata Jujka / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIKPodczas balu wręczono także dyplomy uznania dla osób i instytucji wspierających Polską Szkołę im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood / Foto: BASIA SALA-MAŚLANKA


Jako pierwsza głos zabrała dyrektorka szkoły Małgorzata Starzec, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie oraz omówiła historię i działalność placówki oświatowej, którą prowadzi. Z kolei wicekonsul Justyna Gollob-Park odczytała list przesłany przez konsula generalnego Adriana Kubickiego i zawierający gratulacje oraz życzenia.

„Dzisiejsza uroczystość jest wspaniałą okazją do podziękowania pedagogom i rodzicom podejmującym wysiłki na rzecz polskiego języka, dziedzictwa i kultury od momentu powstania placówki ćwierć wieku temu” – stwierdził przedstawiciel polskich władz.

Następnie głos zabrał bp Witold Mroziewski, który zwrócił uwagę na znaczenie tożsamości i dziedzictwa narodowego. Podkreślał, że jest to coś, co nas łączy i scala jako naród.

„Wiemy doskonale, że tożsamość określona jest językiem” – podkreślił biskup dodając, że dlatego powinniśmy go pielęgnować i o niego dbać.

Przemówienie wygłosiła także wiceprezes CPSD Maria Paździor-Marchwińska.

„Jubileusz to takie symboliczne zamknięcie jednej karty i otwarcie kolejnej. Dlatego w imieniu całego zarządu Centrali Polskich Szkół Dokształcających życzę państwu, aby ta nowa karta była zapisana złotymi zgłoskami” – podkreśliła Maria Paździor-Marchwińska. Następnie, wraz z Renatą Jujką, również wiceprezes CPSD,w uznaniu zasług dyrektorki Małgorzaty Starzec wręczyła jej specjalne wyróżnienie – statuetkę im. Janiny Igielskiej.

„To jest takie wyróżnienie, które dla pedagogów i działaczy znaczy więcej niż wszelkie medale i krzyże przyznawane przez Polskę. To dlatego, że pani Igielska była nie tylko wzorowym pedagogiem, ale także wspaniałym człowiekiem” –wyjaśniła Maria Paździor-Marchwińska.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych dyplomów osobom i instytucjom zasłużonym dla szkoły na Ridgewood. W części oficjalnej uczestnicy balu mogli także obejrzeć prezentację na temat 25-letniej działalności tej placówki. Później rozpoczęła się zabawa taneczna, a w jej trakcie przeprowadzono loterię fantową z nagrodami ufundowanymi przez lokalne biznesy.


Przedstawicielki Komitetu Rodzicielskiego oraz rodzice zaangażowani w działalność szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIKRysunek Edwarda Lutczyna podarowany na aukcję przez absolwenta Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood Piotra Milewskiego został wylicytowany za 500 dolarów. Na zdjęciu pan Rafał, który wygrał aukcję wraz z prowadzącymi licytację – Martą Baran (z lewej) oraz dyrektorką szkoły Małgorzatą Starzec / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK


Odbyła się także charytatywna licytacja rysunku Edwarda Lutczyna podarowanego na aukcję przez jednego z absolwentów Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood – Piotra Milewskiego. Jego życzeniem było, żeby uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na potrzebujące dzieci, dlatego dyrektorka szkoły zdecydowała się przekazać te fundusze – 500 dolarów – na rzecz Children’s Smile Foundtation. Również osoba, która wygrała aukcję, przekazała ten rysunek na rzecz Fundacji Uśmiech Dziecka w celu dalszej licytacji podczas jej charytatywnych akcji.

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej została założona z inicjatywy ks. Andrzeja Gorczycy, jako odpowiedź na potrzeby polonijnego środowiska na Ridgewood. Działalność rozpoczęła 5 grudnia 1998 r. w pomieszczeniach katolickiej szkoły działającej przy parafii św. Macieja na Ridgewood. Polonijna placówka istnieje i funkcjonuje dzięki przychylności ówczesnego proboszcza ks. prałata Anthony’ego Shermana oraz jego późniejszych następców: bp. Edwarda Scharfenbergera, ks. prałata Piotra Żendziana, bp. Neila Tiedemanna, i obecnie sprawującego obowiązki proboszcza ks. dr. Dariusza Blicharza. Opiekę duszpasterską nad szkołą w kolejnych latach pełnili: ks. Andrzej Gorczyca, ks. Łukasz Trocha, ks. Andrzej Salwowski, ks. Władysław Kubrak, ks. Daniel Rajski i wspomniany już ks. dr Dariusz Blicharz.

W pierwszym roku działalności szkoła liczyła tylko 28 uczniów, a 12 lat później powiększyła się aż dziesięciokrotnie. W 2015 r. uczęszczało do niej aż 350 uczniów, tworzących 19 oddziałów klasowych. Uczyło ich 23 nauczycieli i 3 asystentów. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się środowiska polonijnego na Ridgewood, w 2006 r. został utworzony pierwszy oddział klasy zerowej, a rok później samodzielny oddział klasy ósmej. W 2011 r. w szkole tej powstało trzyletnie liceum (klasy 9-11).

Obecnie do placówki tej uczęszcza 169 uczniów, tworzących 12 różnych klas, natomiast kadra nauczycielska składa się z 14 nauczycieli i jednego asystenta. Podczas lekcji dzieci i młodzież uczy się języka polskiego, historii, geografii, religii, kultury i tradycji polskiej.

Dodatkowe zajęcia organizowane i prowadzone są według zainteresowań uczniów oraz kadry nauczycielskiej. Działają różne kółka: muzyczne, szachowe, dziennikarskie, plastyczne, teatralne, tańca ludowego, a nawet zumbatomic. W szkole prowadzone są także zajęcia katechetyczne, podczas których dzieci przygotowywane są do przyjęcia sakramentów świętych w języku polskim.

Kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania, czego świadectwem są bardzo dobre wyniki uczniów tej placówki na egzaminach z języka polskiego, m.in. takich jak: Polish Regents, LOTE/ WLCE (World Language Comprehensive Exam in Polish), matura oraz egzamin poświadczający znajomość języka polskiego państwowym certyfikatem.

Szkoła dba również o dobre wychowanie i kulturę, a dzieci i młodzież uczona jest szacunku do wartości i tradycji. Poza tym w placówce tej organizowane są liczne akademie i uroczystości, polonijne wydarzenia rocznicowe i patriotyczne oraz ciekawe spotkania ze znanymi postaciami ze świata literatury i kultury polskiej.

Szkoła również angażuje się w narodowe, kulturalne i społeczne uroczystości i wydarzenia, odbywające się w różnych instytucjach, organizacjach i fundacjach, a uczniowie biorą udział w różnych festiwalach i konkursach oraz akcjach międzyszkolnych i międzynarodowych.

Kadrę szkoły tworzą nauczyciele z wyższym pedagogicznym wykształceniem, nieustannie podnoszący swoje kalifikacje zawodowe oraz poszukujący nowych sposobów i rozwiązań w przekazywaniu oraz pobudzaniu zainteresowań dzieci i młodzieży.

Za aktywną i owocną działalność, a także za wiele różnych osiągnięć ta placówka oświatowa otrzymała wiele nagród i wyróżnień. We wrześniu ub.r. prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przekazali dla szkoły na Ridgewood flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Placówka ta została również wyróżniona Dyplomem Uznania Ministra Edukacji i Nauki za zasługi w działalności na rzecz wspierania polskiej edukacji oraz podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród młodych Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Także dyrekcja, nauczyciele i przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego w ciągu ćwierćwiecza działalności tej szkoły zostali nagrodzeni wieloma wyróżnieniami, dyplomami, a nawet odznaczeniami, m.in.: medalami Komisji Edukacji Narodowej, statuetką im. Janiny Igielskiej, dyplomami Prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz nagrodami i wyróżnieniami Dyrektora Szkoły.


PAI

Grono pedagogiczne Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK


„Dziękujemy wszystkim za minione lata. Z wielkim ukłonem oddajemy szacunek tym wszystkim, którzy tworzyli historię Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej, którzy nieprzerwanie dbają o zachowanie tożsamości narodowej oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Życzymy, aby kontynuowali swoją piękną polonijną misję przez kolejne lata i jubileusze” – powiedziała na zakończenie swojego przemówienia dyrektorka Małgorzata Starzec.


Tekst i zdjęcia: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: dziennik.com


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄKopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 242 968 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×