SWP





   Australia


 2024-05-14 Relacja z Akademii Trzeciomajowej w Essendon

W niedzielę, 5 maja 2024, Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii zaprosiły Polonię melbourneńską do udziału w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości, odbywające się w gościnnych progach Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon, rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę. Wśród gości zebranych w świątyni nie zabrakło przedstawicieli organizacji polonijnych, w tym pocztów sztandarowych Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła nr 3 w Melbourne i Związku Harcerstwa Polskiego Podhale w Melbourne.


Na pierwszym planie sprawujący eucharystię Ks. Mariusz Han SJ. Z tyłu – poczet sztandarowy SPK Koło nr 3 (fot. jezuici.org.au)



Harcerka z hufca Podhale Melbourne (fot. jezuici.org.au)


Po Mszy św. organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież na poczęstunek. Akademia Trzeciomajowa rozpoczęła się tuż przed godziną 12.00 „Kukułeczką” zatańczoną przez Małego Poloneza.

Następnie Beata Rawdanowicz, koordynatorka Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej w Essendon i MC akademii, powitała zebranych gości. W swoim wystąpieniu opowiedziała o znaczeniu uchwalenia Konstytucji 3 maja – pierwszej nowożytnej historii w Europie i drugiej na świecie (po Stanach Zjednoczonych). O pierwszym rozbiorze Polski, który zaprzepaścił nadzieje Polski na ugruntowanie się konstytucyji. O ponad 120-letniej walce Polaków pod zaborami o odzyskanie niepodległości i walkach stoczonych przez Polaków na wielu frontach drugiej wojny światowej. O przypadających w tym roku okrągłych rocznicach wydarzeń historycznych m.in. 80. rocznicy zwycięskiej bitwy Polaków o Monte Cassino, która dała nadzieję narodowi polskiemu walczącemu wówczas od pięciu lat z niemieckim okupantem.


Beata Rawdanowicz (fot. Bogdan Płatek)



Roman Sawko (fot. Bogdan Płatek)



Uczestnicy i goście wydarzenia (fot. jezuici.org.au)



Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans. Przy fortepianie nauczyciel dr Piotr Kipka


Roman Sawko, koordynator Szkół Polskich przy wiktoriańskiej federacji, wygłosił krótką prelekcję o świętach majowych i sprawach ważnych dla utrzymania polskości wśród najmłodszego pokolenia wychowującego się i dorastającego poza granicami Polski.

Wspólne wykonanie Mazurka Trzeciego Maja, czyli pieśni „Witaj, Majowa Jutrzenko”, poprzedziło kolejną część występów artystycznych. Uczniowie i uczennice Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w St Albans zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony Konstytucji 3 Maja (wiersze „Piękna nasza Polska cała” oraz oraz „A czy znasz ty?”) i 70-leciu ich placówki.

Łukasz Wojton, absolwent polskiej szkoły w Essendon, a obecnie uczeń Victorian School of Languages (University High School w Parkville), zagrał na fortepianie Nocturne in C-sharp minor op. Posth Fryderyka Chopina.


Łukasz Wojton (fot. Bogdan Płatek)



Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Essendon (fot. Bogdan Płatek)



Klara Rawdanowicz (fot. Bogdan Płatek)



Piotr Burghardt (fot. Bogdan Płatek)


Następnie widzowie zobaczyli uczniów i uczennice Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej w Essendon w programie „Mali Powstańcy”. Artyści marszowym krokiem weszli na scenę, śpiewając „Gdy żołnierze idą drogą”. Beata Rawdanowicz wierszem „Najmłodszym żołnierzom” Tadeusza Szymy wprowadziła zebranych w atmosferę Powstania Warszawskiego i przybliżyła temat zaangażowania dzieci i młodzieży w ten największy zryw polskiego państwa podziemnego w czasie drugiej wojny światowej. Wspomniała też stojący w Warszawie Pomnik Małego Powstania, który upamiętnia małych bohaterów, w tym kilku o których opowiadali uczniowie. Między poszczególnymi powstańczymi historiami, zaśpiewano piosenki „Warszawskie dzieci” i „Pałacyk Michla”.

W programie odwołano się także do walk Polaków z hitlerowskimi Niemcami w różnych częściach Europy m.in. we Włoszech. Polskie zwycięstwo na Monte Cassino dało Polakom nadzieję na pokonanie Niemiec i przybliżyło ich w spełnieniu marzeniu o wolnej Polsce. Piotr Burghardt – absolwent Polskiej Szkoły w Footscray i ojciec uczennic uczęszczających do szkoły w Essendon, zaśpiewał – przy wtórze widowni – pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”. Występ szkoły z Essendon zakończyło podsumowanie ofiar i strat poniesionych przez Polaków w walce o wolną Polskę i zaśpiewanie „Marsz, Marsz Polonia”.


Melbourne Polish Children’s and Youth Choir (fot. Bogdan Płatek)



Elżbieta Dziedzic (fot. jezuici.org.au)


Po występie małych artystów ze szkoły w Essendon, na scenie ponownie powitano Łukasza Wojtona, który wykonał na fortepianie Spinnliedchen (Little Spinning Song) Alberta Ellmenreicha i Cavatina Stanleya Myersa.

Chórzystki i chórzyści Melbourne Polish Children’s and Youth Choir, pod dyrekcją Magdaleny Biadały-Şahingöz, zaśpiewali piosenki „Póki Polska żyje w nas”, „Hej bystra woda” (acapella) i „Uwierz Polsko”.


Bożena Iwanowski OAM (fot. Bogdan Płatek)



Mały Polonez (fot. jezuici.org.au)


Przed kończącymi akademię występami, głos zabrały Elżbieta Dziedzic – prezes wiktoriańskiej federacji i Bożena Iwanowski OAM – prezes PTE, które podziękowały artystom za przygotowanie i zaprezentowanie programów artystycznych, Siostrom Zmartwychwstankom za gościnę a gościom na widowni za przybycie i wspólne przeżywanie Narodowego Święta Trzeciego Maja.


Artyści biorący udział w Akademii Trzeciomajowej (fot. Bogdan Płatek)



Uczestnicy Akademii Trzeciomajowej. Polskie Sanktuarium Maryjne w Essendon, 5 maja 2024 (fot. Bogdan Płatek)


Po podziękowaniach na scenie pojawili się ponownie tancerze Małego Poloneza, którzy wykonali „Polkę sercową”. Ostatnim punktem akademii było wspólne odśpiewanie Hymnu Polski.


Tekst: Justyna Tarnowska / Portal Polonii w Wiktorii
Zdjęcia: jezuici.org.au i archiwum Bogdana Płatka.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: korespondencja dla PAI


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ




Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.




SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH



PORTAL WYŚWIETLONO 15 699 085 RAZY



×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU