SWP

   Włochy


 2024-05-19 Marszałek Senatu RP na obchodach 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Delegacja Senatu z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską na czele w dniach 17-18 maja br. przebywała z wizytą w Republice Włoskiej. Głównym powodem przybycia były obchody 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Marszałek Kidawie-Błońskiej towarzyszą wicemarszałkowie Senatu Rafał Grupiński i Maciej Żywno, a także senatorowie Waldemar Pawlak, Sławomir Rybicki, Bogdan Borusewicz, Tomasz Grodzki i Władysław Komarnicki. Senatorów na lotnisku w Rymie przywitała ambasador Polski we Włoszech i córka generała Władysława Andersa - Anna Maria Anders.

18 maja 2024 r. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz senator Bogdan Borusewicz spotkali się z uczestnikami X Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. „Wy nie jesteście tylko nauczycielami, bo tak naprawdę jesteście ambasadorami naszego kraju na całym świecie. Każdy z państwa w swoim kraju jest najlepszym ambasadorem Polski, który nie tylko uczy języka polskiego i historii naszego kraju, ale zapoznaje też kulturą i przyciąga ludzi nie tylko z polskimi korzeniami” - podkreśliła marszałek Senatu, zwracając się do uczestników spotkania.

Wieczorem delegacja wzięła udział w Apelu Poległych z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino, stoczonej przez 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z wicemarszałkami izby Rafałem Grupińskim i Maciejem Żywno złożyli wieńce przy krzyżu Virtuti Militari. Odśpiewano utwór „Czerwone Maki” i wybrzmiał hejnał mariacki. Obecni byli prezydenci Polski i Włoch. Przed uroczystością odbyło się spotkanie z władzami miasta Cassino.

Oprócz najwyższych władz państwowych na uroczystość przybyli ostatni żyjący żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Na Monte Cassino hołd swoim poległym kolegom i dowódcy oddał blisko 100-letni kpt. Władysław Antoni Dąbrowski (ur. 6 października 1924 r.), mjr Stosław Kowalski (ur. 21 lipca 1922 r.), Feliks Osiński (ur. 4 sierpnia 1925 r.).

Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z delegacją 17 maja 2024 r., w przed dzień spotkała się z weteranami walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości marszałek Senatu podkreślała, że pamiątkowe medale, które otrzymali weterani są podziękowaniem za bohaterstwo, niezłomną postawę i przywiązanie do najwyższych wartości. „Dla nas, delegacji polskiego Senatu i Sejmu, to wielki zaszczyt, że możemy tu być dzisiaj z wami, że możemy panów poznać i porozmawiać” - zwróciła się do weteranów marszałek. Dodała, że całym swoim życiem świadczyli, że Polska i wolność miały i mają dla nich wielkie znaczenie. Zdaniem marszałek, przywiązanie do wolności jest w dzisiejszych czasach wyjątkowo ważne. „W czasach, kiedy wartości gdzieś zanikają, spotkanie z wami i przypomnienie tego, co w życiu jest najważniejsze, (...) tego, że wolność, godność, honor, uczciwość są czymś, o co warto walczyć, jest ogromnie ważne” - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że należy działać, aby Polska i Europa, która dzięki obecnym na uroczystości weteranom jest bezpieczna, nadal taka była.

Następnie marszałek złożyła kwiaty pod Krzyżem Poświęcenia na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym oraz przed włoskim pomnikiem „W hołdzie poległym żołnierzom”.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z senatorami złożyła kwiaty pod pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich w Piedimonte San Germano. W przemówieniu marszałek zwróciła uwagę, że wolność i szacunek do innych ludzi nie są dane raz na zawsze. „Żyjemy w trudnych czasach, za polską granicą toczy się niebezpieczna wojna, dlatego ważne jest, żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy wspólnie działali i pielęgnowali tę wolność, która była nam dana” – mówiła. Bo – jak dodała – „ci, którzy walczyli, nie chcą pomników, tylko chcą tego, żebyśmy pielęgnowali tę wolność, żebyśmy zachowali pokój w Europie, pokój na świecie i żebyśmy pilnowali wolności naszych ojczyzn Odbył się Apel Poległych i delegacja złożyła wieńce.
Na koniec dnia marszałek Senatu wysłuchała koncertu okolicznościowego Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Masyw Monte Cassino wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, mającą uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu. 18 maja 1944 r. po niezwykle zaciętych walkach zdobył je 2. Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Senat RP / Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 554 683 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×